FM PRODUKTY DLA STOMATOLOGII

Jesteś tutaj:   Szkolenia » Rejestracja

Rejestracja na szkolenie "Kortykotomia w praktycznym wykorzystaniu - dr Andrea Podesta"

Data wydarzenia: 12-01-2019
Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu wypełnij formularz rejestracyjny.
Wszystkie pola formularza oprócz pola "Uwagi" są obowiązkowe.
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Adres do korespondencji
Ulica, nr
Miejscowość kod pocztowy
Kraj
Jestem lekarzem, posiadam następujący numer prawa wykonywania zawodu:
Nie jestem lekarzem
Dla lekarza posiadającego "Prawo wykonywania zawodu" opłata za szkolenie jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ust. Z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.
Cena1690.00 + VAT
Forma płatności
Faktura VAT jeżeli chcesz fakturę VAT zaznacz pole po lewej i wypełnij dane do faktury poniżej
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu
Uwagi
Regulamin Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkolenia
Oświadczenie Oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów w związku ze zgłoszeniem udziału w wybranych szkoleniach.
a. nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców prowadzących działalność handlową konkurencyjną do FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J.;
b. bezzwłocznie poinformuję FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie;
Informacja RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FM Produkty Dla Stomatologii W.Feć, B.Feć Sp.J., ul. J.Conrada 51, 31–357 Kraków, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji szkolenia i celach marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością udziału w szkoleniu oraz otrzymania informacji o kolejnych szkoleniach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkolenia. (pole obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji na temat kursów i szkoleń. (pole opcjonalne)

E-card banki