FM PRODUKTY DLA STOMATOLOGII

Jesteś tutaj:   Szkolenia » Rejestracja

Rejestracja na szkolenie "Kortykotomia w praktycznym wykorzystaniu - dr Andrea Podesta"

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu wypełnij formularz rejestracyjny.
Wszystkie pola formularza oprócz pola "Uwagi" są obowiązkowe.
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Adres do korespondencji
Ulica, nr
Miejscowość kod pocztowy
Kraj
Jestem lekarzem, posiadam następujący numer prawa wykonywania zawodu:
Nie jestem lekarzem
Dla lekarza posiadającego "Prawo wykonywania zawodu" opłata za szkolenie jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ust. Z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.
Cena1590.00 + VAT
Forma płatności
Faktura VAT jeżeli chcesz fakturę VAT zaznacz pole po lewej i wypełnij dane do faktury poniżej
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu
Uwagi
Oświadczenie Oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów w związku ze zgłoszeniem udziału w wybranych szkoleniach.
a. nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców prowadzących działalność handlową konkurencyjną do FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J.;
b. bezzwłocznie poinformuję FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie;
Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

E-card banki