Fibryna bogatopłytkowa to stężony autologiczny preparat płytek krwi i czynników wzrostu. Efektem zastosowania PRF jest przyśpieszenie gojenia i zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu chirurgicznym

LBW_med_est_PRF_PRF_a_PRF_header_001.jpg

Poznaj PRF — przełom w wykorzystaniu możliwości Twojego organizmu

Co to jest PRF

PRF (eng.: Platelet Rich Fibrin) czyli fibryna bogatopłytkowa to naturalny, złożony preparat biologiczny pochodzący z krwi Pacjenta. Preparat jest pozyskiwany i wykorzystywany dla tego samego Pacjenta, dlatego nazywamy go autogennym lub autologicznym. PRF zawiera wyłącznie składniki pochodzące od Pacjenta – nie zawiera żadnych innych dodatków.

Co zawiera PRF

PRF to nowa generacja preparatu pozyskiwanego z krwi Pacjenta, następca znanego od kilkunastu lat osocza bogatopłytkowego PRP (Platelet Rich Plasma). PRF zawiera m.in. płytki krwi, czynniki wzrostu, leukocyty, monocyty, makrofagi, czynniki wzrostowe i komórki macierzyste wyselekcjonowane z krwi Pacjenta.

Jak wygląda PRF

PRF jest uzyskiwany w dwóch podstawowych formach, które znajdują zastosowanie w różnych zabiegach regeneracyjnych:

  • forma płynna iPRF (Injectable Platelet Rich Fibrin)–płynna zawiesina
  • forma żelu – PRF (Platelet Rich Fibrin)–zwarta, galaretowata masa

Jak działa PRF

Fibryna bogatopłytkowa to stężony autologiczny preparat płytek krwi i czynników wzrostu. Poprzez miejscową aplikację PRF w obszar wymagający regeneracji dostarczane są w dużym stężeniu składniki niezbędne do zainicjowania i przyspieszenia procesu gojenia – są to m.in. trombocyty oraz uwalniane z nich czynniki wzrostu, a także leukocyty.  Efektem zastosowania PRF jest przyśpieszenie gojenia i zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu chirurgicznym

 

 


 

Zobacz także