Wiesz, że Twoje kości można zregenerować i odbudować? Zobacz, jak to jest możliwe

PR__reg.kosci_header__001

Co to jest Sterowana Regeneracja kości i tkanek

Nie leczony ubytek kostny powoduje negatywne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy.  Często również ogranicza lub uniemożliwia leczenie implantologiczne. Na szczęście rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej pozwolił na opracowanie procedur zabiegów Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek. Pozwalają one na odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów.Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stając się częścią standardowego postępowania w leczeniu ubytków kości przyczynia się do rozwoju nowoczesnej implantologii stomatologicznej zwanej w Polsce „Implantoprotetyką stomatologiczną”.Ocenia się, iż obecnie regeneracja kości staje się niezbędna w 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stała się więc częścią standartowego postępowania w leczeniu ubytków kości.

Na czym polega Sterowana Regeneracja Kości?

W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki błonie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach, na skutek działania procesów regeneracyjnych i remodelujących, materiał ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.
Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego “rusztowania”) dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Jakie technologie są wykorzystywane do odbudowy kości?

Lekarze mają do wyboru wiele różnych materiałów: kość ludzka pochodzenia autogennego (tzw. autoprzeszczepy, czyli kość pobrana od tego samego pacjenta) lub homogennego (kość od zmarłych dawców, przechowywana w bankach kości), przetworzona kość pochodzenia zwierzęcego (ksenografty)  oraz syntetyczne substytuty kostne (materiały alloplastyczne).
Materiały te różnią się między sobą właściwościami fizycznym i chemicznych. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Niekiedy jest to cena, niekiedy właściwości i działanie kliniczne lub udokumentowane działanie u pacjentów.
Udowodnione działanie i bezpieczeństwo to z pewnością jedne z najważniejszych kryteriów.  Należy więc wybierać materiały, które posiadają najwięcej długoletnich publikacji naukowych dowodzących ich skuteczności klinicznej. Lekarze stosujący takie materiały mogą zawsze sprawdzić wiarygodność producenta śledząc stosowne piśmiennictwo.

Jednym z biomatraiałów, które może wybrać lekarz, są renomowane, przebadane biomateriały firmy Nobel Biocare. Jest to preparat kościotwórczy Xenogain oraz błona zaporowa Xenograft. Oba te produkty stanowią zintegrowany system do Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.


 

Porozmawiajmy o skalero - piaskarce Mectron Combi Touch

Wypełnienie formularz. Skontaktujemy się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl