1. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FM Produkty Dla Stomatologii W.Feć, B.Feć Sp.J., ul. J.Lea 112, 30–133 Kraków

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody osoby, która te dane przekazała. Osoba przekazująca dane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba przekazująca dane ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontaktu

2. Formularz kontaktowy

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu kontaktu Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Formularz subskrypcji newslettera

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza subskrypcji newslettera przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Newsletter

Jesteś lekarzem lub profesjonalistą
z branży medycznej?
Zobacz nowości
z branży, filmy, gorące informacje
o szkoleniach, webinarach i super ofertach - to wszystko znajdziesz w naszych newsletterach.