Na podstawie doświadczeń lekarzy i badaczy z Wuhan (Chiny)

LA_Covid_header_001

Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19). Wyłaniające się i przyszłe wyzwania dla stomatologii

L.Meng, F. Hua, Z. Bia

Artykuł ukazał się 12 marca, w Journal of Dental Research.

Oryginalny tekst możesz bezpłatnie zobaczyć on line - kliknij tutaj

Abstrakt 

Epidemia choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), pochodzącej z Wuhan w Chinach, stała się poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego nie tylko Chin, ale także krajów na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że ​​pojawienie się nowego koronawirusa stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Według stanu na 26 lutego 2020 r. COVID-19 został rozpoznany w 34 krajach, w sumie 80 239 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i 2700 zgonów. Środki kontroli zakażeń są konieczne, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i pomóc kontrolować sytuację epidemiczną. W stomatologii, ze względu na specyfikę środowiska pracy, ryzyko zakażenia krzyżowego między pacjentami a lekarzami dentystami może być wysokie.

W przypadku gabinetów dentystycznych i szpitali w obszarach (potencjalnie) dotkniętych COVID-19 pilnie potrzebne są ścisłe i skuteczne protokoły kontroli zakażeń. Ten artykuł, oparty na naszym doświadczeniu oraz odpowiednich wytycznych i badaniach, wprowadza podstawową wiedzę na temat COVID-19 i zakażeń szpitalnych w warunkach dentystycznych oraz przedstawia zalecane protokoły postępowania dla lekarzy dentystów i studentów w (potencjalnie) dotkniętych obszarach.

Wprowadzenie

8 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oficjalnie ogłosiło nowy koronawirus jako czynnik wywołujący COVID-19 (Li et al. 2020). Epidemia choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) rozpoczęła się w Wuhan w Chinach w grudniu ubiegłego roku i stała się poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego nie tylko Chin, ale także krajów na całym świecie (Phelan i in. 2020). 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemia ta stanowi nagły stan zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (Mahase 2020). Nowy koronawirus został początkowo nazwany 2019-nCoV i oficjalnie jako ostry koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). Według stanu na 26 lutego COVID-19 został rozpoznany w 34 krajach, z łączną liczbą 80 239 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i 2700 zgonów (WHO 2020b).

Ze względu na cechy otoczenia dentystycznego ryzyko zakażenia krzyżowego może być wysokie między lekarzami dentystycznymi a pacjentami. W przypadku gabinetów dentystycznych i szpitali w krajach / regionach dotkniętych (potencjalnie) COVID-19 pilnie potrzebne są ścisłe i skuteczne protokoły kontroli zakażeń. Ten artykuł, oparty na naszym doświadczeniu oraz odpowiednich wytycznych i badaniach, wprowadza podstawową wiedzę na temat COVID-19 i zakażeń szpitalnych w warunkach dentystycznych oraz zapewnia zalecane protokoły postępowania dla lekarzy dentystów i studentów w (potencjalnie) dotkniętych obszarach.

 

Ze względu na cechy otoczenia dentystycznego ryzyko zakażenia krzyżowego może być wysokie między lekarzami dentystycznymi a pacjentami. W przypadku gabinetów dentystycznych i szpitali w krajach / regionach dotkniętych (potencjalnie) COVID-19 pilnie potrzebne są ścisłe i skuteczne protokoły kontroli zakażeń.

Ten artykuł, oparty na naszym doświadczeniu oraz odpowiednich wytycznych i badaniach, wprowadza podstawową wiedzę na temat COVID-19 i zakażeń szpitalnych w warunkach dentystycznych oraz zapewnia zalecane protokoły postępowania dla lekarzy dentystów i studentów w (potencjalnie) dotkniętych obszarach.

Co to jest COVID-19?

Etiologia wirusowa

Według ostatnich badań, podobnie jak koronawirus SARS-CoV i koronawirus zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV), SARS-CoV-2 jest odzwierzęcy, z najbardziej prawdopodobnym źródłem chińskich nietoperzy (Rhinolophus sinicus) (Chan i in. 2020; Lu i in. 2020) oraz pangoliny jako najbardziej prawdopodobnego gospodarza pośredni (The Chinese Preventive Medicine Association 2020).

Charakterystyka epidemiologiczna

Tryb transmisji

Na podstawie wyników badań genetycznych i epidemiologicznych wydaje się, że wybuch COVID-19 rozpoczął się od pojedynczego przeniesienia ze zwierzęcia na człowieka, a następnie trwałego rozprzestrzeniania się z człowieka na człowieka (Chan i in. 2020; Del Rio i Malani 2020). Uważa się teraz, że przenoszenie interpersonalne zachodzi głównie drogą kropelkową oraz kontakt. (The Chinese Preventive Medicine Association 2020). Ponadto może wystąpić ryzyko przeniesienia z kału i jamy ustnej, ponieważ naukowcy zidentyfikowali SARS-CoV-2 w kale pacjentów z Chin i Stanów Zjednoczonych (Holshue i in. 2020). Jednak to, czy SARS-CoV-2 może rozprzestrzeniać się w postaci aerozoli lub transmisji pionowej (od matek do ich noworodków), nie zostało jeszcze potwierdzone (Chen, Guo i in. 2020; WHO 2020c; Zhu i in. 2020).

Okres inkubacji

Okres inkubacji COVID-19 oszacowano średnio na 5 do 6 dni, ale istnieją dowody na to, że może on wynosić nawet 14 dni, co jest obecnie powszechnie przyjętym czasem obserwacji i kwarantanny (potencjalnie) narażonych osób (Backer i in. 2020; Li i in. 2020).

Wskaźnik śmiertelności

Według aktualnych danych wskaźnik śmiertelności (skumulowana liczba zgonów podzielona przez skumulowane przypadki) dla COVID-19 wynosi od 0,39% do 4,05%, w zależności od różnych regionów Chin, co jest wartością niższą niż SARS (zespół ostrego ostrego układu oddechowego; ≈10% ) i MERS (zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie; ≈34% (Malik i in. 2020)) i wyższy niż w przypadku grypy sezonowej (0,01% do 0,17%) zgodnie z danymi za lata 2010–2017 z amerykańskich ośrodków kontroli i zapobiegania chorobom ( 2020).

Osoby o wysokim ryzyku zakażenia

Obecne obserwacje sugerują, że ludzie w każdym wieku są na ogół podatni na tę nową chorobę zakaźną. Jednak osoby, które pozostają w bliskim kontakcie z pacjentami z objawowym i bezobjawowym COVID-19, w tym pracownicy służby zdrowia i inni pacjenci w szpitalu, są bardziej narażeni na zakażenie SARS-CoV-2. We wczesnym etapie epidemii, w analizie 138 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Wuhan, przypuszczano, że 57 (41%) zostało zarażonych w szpitalu, w tym 40 (29%) pracowników służby zdrowia i 17 (12% ) pacjenci hospitalizowani z innych powodów (Wang i in. 2020). Według stanu na 14 lutego 2020 r. 1746 pracowników służby zdrowia w Chinach zostało zarażonych SARS-CoV-2, co stanowi 3,8% dotkniętych chorobą pacjentów w kraju, z czego 6 z tej grupy zmarło.

Objawy kliniczne

Większość pacjentów z COVID-19 reprezentuje stosunkowo łagodne przypadki. Według ostatnich badań (Guan i in. 2020; Yang i in. 2020) oraz danych Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia (2020b) odsetek ciężkich przypadków wśród wszystkich pacjentów z COVID-19 w Chinach wynosił około 15% do 25 %.

Większość pacjentów cierpiała na gorączkę i suchy kaszel, podczas gdy niektórzy mieli duszności, odczuwali zmęczenie i inne nietypowe objawy, takie jak ból mięśni, splątanie, ból głowy, ból gardła, biegunka i wymioty (Chen, Zhou i in. 2020 ; Guan i in. 2020). Wśród pacjentów, którzy przeszli tomografię komputerową klatki piersiowej (CT), większość wykazywała obustronne zapalenie płuc, przy czym najczęściej występowały zmętnienie szklanego podłoża i obustronne niejednolite cienie (Guan i wsp. 2020; Wang i wsp. 2020).

Wśród hospitalizowanych pacjentów w Wuhan u około jednej czwartej do jednej trzeciej rozwinęły się poważne komplikacje, takie jak zespół ostrej niewydolności oddechowej, arytmia i wstrząs i dlatego pacjenci ci zostali zostały przeniesieni na oddział intensywnej terapii (Chen, Zhou i in. 2020; Huang i wsp. 2020; Wang i wsp. 2020. Ogólnie starszy wiek i występowanie chorób towarzyszących (np. cukrzyca, nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe) były związane z gorszym rokowaniem (Kui i in. 2020; Wang i in. 2020; Yang i in. 2020).

Diagnoza i leczenie

Rozpoznanie COVID-19 może opierać się na kombinacji informacji epidemiologicznych (np. historii podróży lub pobytu w dotkniętym regionie 14 dni przed wystąpieniem objawów, objawów klinicznych, wyników badań obrazowych CT i badań laboratoryjnych (np. wsteczne testy łańcuchowej reakcji polimerazy transkryptazy (RT-PCR) na próbkach dróg oddechowych) zgodnie ze standardami WHO (2020a) lub Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia (2020a). Należy wspomnieć, że pojedynczy ujemny wynik testu RT-PCR od podejrzanych pacjentów nie wyklucza zakażenia. Klinicznie powinniśmy zwracać uwagę na pacjentów z wywiadem epidemiologicznym, objawami związanymi z COVID-19 i / lub dodatnimi wynikami obrazowania CT.

Jak dotąd nie było dowodów z randomizowanych, kontrolowanych badań zalecających jakiekolwiek konkretne leczenie przeciw nCoV, więc zarządzanie COVID-19 było w dużej mierze wspomagające (WHO 2020a). Obecnie podejście do COVID-19 polega na kontrolowaniu źródła infekcji oraz stosowaniu środków zapobiegania i kontroli zakażeń, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia a także na zapewnianiu wczesnej diagnozy, izolacji i opiece podtrzymującej dla dotkniętych pacjentów (Wang i in. 2020). Prowadzona jest seria badań klinicznych w celu zbadania potencjalnie bardziej skutecznych interwencji (np. Lopinawir, remdesivir; Del Rio i Malani 2020).

Kontrola zakażeń w warunkach leczenia stomatologicznego

Ryzyko zakażeń szpitalnych w warunkach dentystycznych

Pacjenci stomatologiczni, którzy kaszlą, kichają lub są poddawani leczeniu, w tym za pomocą kątnic turbinowych lub instrumentów ultradźwiękowych, emitują do otoczenia wydzieliny - ślinę lub krew - w postaci aerozolu. Po użyciu sprzęt dentystyczny może być zanieczyszczony różnymi patogennymi mikroorganizmami lub narażony na skażone środowisko kliniczne. W efekcie mogą wystąpić infekcje poprzez nakłucie ostrymi narzędziami lub bezpośredni kontakt między błonami śluzowymi i zanieczyszczonymi rękami (Kohn i in. 2003).

Ze względu na wyjątkową charakterystykę procedur dentystycznych, w których można wytworzyć dużą liczbę kropelek i aerozoli, standardowe środki ochronne w codziennej pracy klinicznej nie są wystarczająco skuteczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19, szczególnie gdy pacjenci są w okresie inkubacji, nie są świadomi faktu, iż są zarażeni lub zdecydowali się ukryć swoją infekcję.

Protokoły skutecznej kontroli zakażeń

Higiena rąk została uznana za najbardziej krytyczny sposób ograniczenia ryzyka przeniesienia mikroorganizmu na pacjentów (Larson i in. 2000). SARS-CoV-2 może utrzymywać się na powierzchniach przez kilka godzin lub nawet kilka dni, w zależności od rodzaju powierzchni, temperatury lub wilgotności otoczenia (WHO 2020c). To wzmacnia potrzebę higieny rąk i znaczenie dokładnej dezynfekcji wszystkich powierzchni w klinice dentystycznej. Zaleca się stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego, w tym masek, rękawiczek, fartuchów i gogli lub osłon twarzy, w celu ochrony skóry i błony śluzowej przed (potencjalnie) zakażoną krwią lub wydzieliną. Ponieważ droga kropelkowa jest główną drogą transmisji SARS-CoV-2, respiratory pyłowe (np. Maski N-95 uwierzytelnione przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy lub maski standardowe FFP2 określone przez Unię Europejską) są zalecane do rutynowych zabiegów dentystycznych.

Zalecane środki podczas epidemii COVID-19

Zalecenia dotyczące zarządzania

W styczniu 2020 r. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia dodała COVID-19 do kategorii chorób zakaźnych grupy B, podobnie jak SARS i wysoce patogeniczna ptasia grypa. Jednocześnie jednak Komisja zaleciła, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia stosowali środki ochronne podobne do tych wskazanych w przypadku zakażeń grupy A - kategoria zarezerwowana dla wyjątkowo zakaźnych patogenów, takich jak cholera i dżuma.

Od tego czasu w większości miast w Chinach kontynentalnych leczono tylko nagłe przypadki dentystyczne, przy jednoczesnym wdrożeniu ścisłych środków zapobiegania i kontroli zakażeń. Rutynowe praktyki dentystyczne zostały zawieszone do czasu dalszego powiadomienia zgodnie z sytuacją epidemii.

Ponadto centra kontroli jakości związane ze stomatologią i stowarzyszenia zawodowe w wielu prowincjach i miastach przedstawiły swoje zalecenia dotyczące usług dentystycznych podczas epidemii COVID-19, które jako środki dodatkowe powinny być pomocne w zapewnieniu jakości kontroli zakażeń (Li i Meng 2020).

Obecny status naszej uczelni i szpitala

School and Hospital of Stomatology, Wuhan University zapewnił opiekę dentystyczną (w tym chirurgię jamy ustnej i szczęki) około 890 000 pacjentów w zeszłym roku i jest domem dla 1098 pracowników i 828 studentów. Nasz szpital nie oddziału leczenia zakażeń ani nie został wyznaczony dla pacjentów z COVID-19. Każdy pracownik, który ma gorączkę, kaszel, kicha lub ma objawy związane z COVID-19 lub ma członka bliskiej rodziny, u którego potwierdzono zakażenie, powinien przejść badanie lekarskie w wyznaczonym szpitalu i zaprzestać pracy. Od czasu tej epidemii 9 naszych kolegów ma COVID-19, w tym 3 lekarzy, 3 pielęgniarki, 2 pracowników administracyjnych i 1 doktorant (ryc. 1, tabela). Do tej pory nie było dalszych przypadków wśród współpracowników lub pacjentów, którzy mieli z nimi bliski kontakt. Zgodnie z analizami badań epidemiologicznych i wywiadem medycznym wszystkie te przypadki są bez oczywistej agregacji, z wyjątkiem 2 pielęgniarek z tego samego oddziału (pacjenci 2 i 3) i jest mało prawdopodobne, aby wynikały z zakażenia krzyżowego. Zakażenie było prawdopodobnie ograniczone, ponieważ maski medyczne i rękawiczki noszone podczas rutynowej pracy klinicznej lekarzy dentystów uniemożliwiały dalszą transmisję.

 

LA_Covid_rys.1

Rys.1 Umiejscowienie personelu i studentów z potwierdzonego chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) w głównych budynkach Szkoły i Szpitala Stomatologicznego Uniwersytetu Wuhan. W naszym szpitalu znajdują się 3 główne budynki.

Budynek 1. Mieszczą się w nim głównie przychodnie, sale lekcyjne i bibliotekę. Jego system wymiany powietrza zależy od klimatyzatorów.

Budynek 2. Mieszczą się w nim ambulatoria, oddziały i administracja administracyjne. Budynek został wyposażony w centralne klimatyzatory i system świeżego powietrza.

Budynek 3. Laboratorium badawcze, które zależy również od klimatyzatorów. Szczegóły w tabeli.

LA_Covid_tabela

Tabela - opis
Dane nt. do personelu i studentów naszego szpitala Uniwersytetu Wuhan, u których potwierdzono COVID-19.

Pomimo rosnącej liczby potwierdzonych przypadków w tym okresie w Wuhan, my (169 pracowników zaangażowanych w pogotowiu dentystycznym) leczyliśmy> 700 pacjentów wymagających natychmiastowego leczenia dentystycznego od 24 stycznia (ryc. 2), stosując jednocześnie odpowiednie środki ochronne. Wszystkie zabiegi dentystyczne były codziennie rejestrowane, a pacjenci i osoby im towarzyszące zostali poproszeni o podanie numeru telefonu i adresu domowego na wypadek podejrzenia lub potwierdzenia przez nasz personel lub pacjentów COVID-19 w przyszłości. Od 3 lutego przeprowadziliśmy również konsultacje z > 1600 pacjentów na naszej platformie internetowej. Nasz personel nie zgłosił żadnych dalszych zakażeń COVID-19, co potwierdziło skuteczność naszych środków kontroli zakażeń w zapobieganiu COVID-19 w warunkach dentystycznych (ryc. 3).

LA_covid_rys.2

Ryc. 2. Liczba osób leczonych ambulatoryjnie w Szkole i Szpitalu Stomatologii Uniwersytetu Wuhan (WHUSS) oraz łączna liczba potwierdzonych przypadków choroby wieńcowej 2019 (COVID-19) w mieście Wuhan od 30 grudnia 2019 r. Do 25 lutego 2020 r. . * Weekendy i święta państwowe (w tym przedłużone święto wiosny). #Huanan Seafood Market został zamknięty w mieście Wuhan po tym, jak większość najwcześniejszych przypadków COVID-19 została powiązana z hurtowym rynkiem Huanan Seafood. I rozpoczęła się blokada miasta Wuhan. Zgodnie z sytuacją epidemiczną powiadomiono o zablokowaniu miasta, aby zatrzymać transport, w tym samoloty, pociągi i autobusy, z miasta Wuhan, aby zapobiec transmisji COVID-19, szczególnie z powodu ruchu ludności podczas chińskiego festiwalu wiosny. Przed 21 stycznia personel WHUSS miał tylko maski medyczne i rękawiczki. 22 stycznia zaczęliśmy używać jednorazowych masek chirurgicznych, masek N95 i fartuchów. Gogle i kombinezony ochronne były dostępne dopiero 28 stycznia.

LA_covid_rys.3

Ryc. 3. Schemat wyposażenia ochrony osobistej dla oddziałów w obszarze opieki w nagłych wypadkach w Szkole i Szpitalu Stomatologii Uniwersytetu Wuhan podczas wybuchu choroby koronawirusa 2019 (COVID-19). Żółty: segregacja i poczekalnia. Pomarańczowy: klinika dentystyczna. Czerwony: klinika izolacji. Zielony: miejsce odpoczynku tylko dla personelu. Jak pokazano na schemacie, nasz personel segregujący w żółtym obszarze nosi jednorazową maskę chirurgiczną, czapkę i odzież roboczą. W obszarze pomarańczowym personel dentystyczny jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, w tym jednorazowe maski N95, rękawiczki, fartuchy, czapkę, osłonę obuwia oraz gogle lub osłonę twarzy. Obszar jest dezynfekowany raz na pół dnia. Przed 21 lutego wszyscy pacjenci byli leczeni w tym obszarze. Klinika izolacji w czerwonym obszarze została utworzona 21 lutego. Jest przeznaczona dla pacjentów podejrzanych o COVID-19, którzy dochodzą do siebie po COVID-19 (ale <1 miesiąc po wypisaniu ze szpitala) lub którzy potrzebują wymagają stosowania leczenia dentystycznego wytwarzającego kropelki i / lub aerozole. W okolicy znajdują się osobne wejścia dla pacjentów (czerwona strzałka) i personelu (niebieska strzałka). Personel stomatologiczny powinien nosić odzież ochronną oprócz wyżej wymienionych środków ochrony indywidualnej. Ponadto cały obszar izolacji jest dezynfekowany natychmiast po zakończeniu leczenia i odejściu pacjenta. Pole siatki za czerwoną linią jest przeznaczone wyłącznie dla personelu. Personel może odpocząć w pokoju (obszar zielony). Zaleca się, aby wchodzić do pokoju po kolei i nosić maski medyczne, chyba że personel spożywa posiłki.

Zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Edukacji Chińskiej wszyscy uczniowie, w tym również uczniowie naszej szkoły, nie mogli powracać do szkoły do czasu powiadomienia. Studenci powinni uczyć się online po chińskim festiwalu wiosny na kontynencie chińskim.

Zalecenia dotyczące praktyki dentystycznej

W razie podejrzenia zakażenia COVID-19 zalecane są tymczasowe wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli podczas opieki zdrowotnej (WHO 2020a). Do tej pory nie było konsensusu w sprawie świadczenia usług dentystycznych podczas epidemii COVID-19. W oparciu o nasze doświadczenie oraz odpowiednie wytyczne i badania, dentyści powinni podjąć ścisłe środki ochrony osobistej i unikać lub minimalizować operacje, które mogą wytwarzać kropelki lub aerozole. Technika czteroręczna jest korzystna do kontrolowania infekcji. Zastosowanie ślinociągów o małej lub dużej mocy może zmniejszyć produkcję kropelek i aerozoli (Kohn i in. 2003; Li i in. 2004; Samaranayake i Peiris 2004).

Ocena pacjentów

Podczas wybuchu COVID-19 zaleca się klinikom dentystycznym ustanowienie badań kontrolnych w celu zmierzenia i zarejestrowania temperatury każdego personelu i pacjenta jako rutynowej procedury. Personel kontroli wstępnej powinien zadawać pacjentom pytania dotyczące stanu zdrowia i historii kontaktu lub podróży (WHO 2020a). Pacjenci i osoby im towarzyszące otrzymują maski medyczne i pomiar temperatury po wejściu do naszego szpitala. Pacjentów z gorączką należy zarejestrować i skierować do wyznaczonych szpitali. Jeśli pacjent przebywał w regionach epidemicznych w ciągu ostatnich 14 dni, zaleca się kwarantannę przez co najmniej 14 dni. W obszarach, w których rozprzestrzenia się COVID-19, należy odroczyć wykonywanie zabiegów dentystycznych w trybie awaryjnym (Kohn i in. 2003; Li i in. 2004; Samaranayake i Peiris 2004). Doniesiono, że leczenie dentystyczne powinno zostać odroczone o co najmniej 1 miesiąc w przypadku rekonwalescencji pacjentów z SARS (Samaranayake i Peiris 2004). Nie wiadomo jeszcze, czy tę samą sugestię należy zalecić pacjentom z COVID-19.

Badanie wewnątrz i zewnątrzustne

Przedoperacyjne przeciwdrobnoustrojowe płukanie jamy ustnej może zmniejszyć liczbę drobnoustrojów w jamie ustnej (Kohn i in. 2003; Marui i in. 2019). Procedur, które mogą wywoływać kaszel, należy unikać (jeśli to możliwe) lub przeprowadzać je ostrożnie (WHO 2020a). Procedury generujące aerozol, takie jak stosowanie dmuchawki 3-drożnej, należy w jak największym stopniu zminimalizować. Wewnątrzustne badanie rentgenowskie jest najczęstszą techniką radiograficzną w obrazowaniu stomatologicznym, może jednak stymulować wydzielanie śliny i kaszel (Vandenberghe i in. 2010). Dlatego pozaustne radiografie dentystyczne, takie jak radiografia panoramiczna i CT wiązki stożkowej, są odpowiednią alternatywą podczas wybuchu COVID-19.

 Leczenie przypadków nagłych

Nagłe przypadki dentystyczne mogą wystąpić i zaostrzyć się w krótkim okresie, dlatego wymagają natychmiastowego leczenia. Koferdamy i ślinociągi o dużej mocy mogą pomóc zminimalizować aerozol lub rozpryski podczas zabiegów dentystycznych. Co więcej, osłony twarzy i gogle są niezbędne w przypadku wiercenia z dużą lub małą prędkością za pomocą strumienia wody (Samaranayake i in. 1989). Zgodnie z naszym doświadczeniem klinicznym podczas wybuchu choroby, jeśli ząb próchniczy zostanie zdiagnozowany z objawowym nieodwracalnym zapaleniem miazgi, ekspozycję miazgi można przeprowadzić za pomocą chemo-mechanicznego usunięcia próchnicy z koferdamem i użyciem ślinociągu o dużej mocy po znieczuleniu miejscowym; następnie można wykonać dewitalizację miazgi w celu zmniejszenia bólu. Materiał wypełniający można później delikatnie wymienić bez środka dewitalizującego, zgodnie z zaleceniami producenta. Spotkaliśmy również pacjenta, który odczuwał spontaniczny ból zęba z powodu pękniętego zęba bez próchnicy, a do przygotowania ubytku konieczne było użycie szybkiej kątnicy wysokoobrotowej. Biorąc pod uwagę fakt, że pacjentka chciała zatrzymać ząb, została zaplanowana jako ostatni pacjent w ciągu dnia, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia szpitalnego. Po zabiegu przestrzegano procedur czyszczenia i dezynfekcji środowiska. Alternatywnie, pacjenci mogliby być leczeni w izolowanym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu (ryc. 3) lub w pokojach o ujemnym ciśnieniu, jeśli są dostępne w przypadku podejrzeń o COVID-19. Planowanie leczenia złamania lub zwichnięcia lub zgryzu zależy od wieku, stopnia urazu tkanki zęba, rozwoju wierzchołka i czasu trwania urazu (Andersson i in. 2012; DiAngelis i in. 2012; Malmgren i wsp. 2012). Jeśli ząb wymaga usunięcia, preferowany jest szew wchłanialny. U pacjentów z kontuzją tkanek miękkich twarzy należy wykonać oczyszczenie i zszycie. Zaleca się, aby opłukać ranę powoli i użyć ślinociągu w celu uniknięcia rozpylania. Zagrażające życiu przypadki z obrażeniami jamy ustnej i szczękowo-twarzowej powinny zostać niezwłocznie przyjęte do szpitala, a CT klatki piersiowej należy przepisać, jeśli jest dostępne, aby wykluczyć podejrzenie zakażenia, ponieważ test RT-PCR jest czasochłonny  i wymaga specjalistycznego laboratorium przygotowanego do wykrywania  pan-koronawirusa  czy SARS-CoV-2. 

Zalecenia dotyczące edukacji dentystycznej

Wyzwania związane z edukacją dla szkół medycznych i dentystycznych oraz powiązanych z nimi szpitali są znaczące. Doniesiono, że otwarta komunikacja między studentami, nauczycielami klinicznymi i personelem administracyjnym zwiększy wzajemne zaufanie i ułatwi odpowiednią współpracę (Park i in. 2016).

Na podstawie naszego doświadczenia z SARS i istotną wysoce patogeniczną chorobą zakaźną przedstawiamy kilka podstawowych zaleceń dotyczących edukacji dentystycznej podczas wybuchu epidemii: po pierwsze, w okresie epidemii należy przyjąć wykłady online, studia przypadków i samouczki oparte na problemach aby uniknąć niepotrzebnej agregacji ludzi i związanego z tym ryzyka infekcji (Patil i in. 2003). Istniejące urządzenia i aplikacje już umożliwiły studentom słuchanie i przeglądanie wykładów w dowolnym miejscu i czasie. W rzeczywistości nasi studenci rozpoczęli naukę online od 17 lutego. Po drugie, warto zachęcać studentów do angażowania się w samokształcenie, pełnego korzystania z zasobów internetowych i poznawania najnowszych osiągnięć akademickich. Po trzecie, w tym okresie uczniowie łatwo odczuwają strach i presję związaną z chorobą, a szkoły dentystyczne powinny być przygotowane do świadczenia usług psychologicznych tym, którzy ich potrzebują (Wong i in. 2004).

Wraz ze wzrostem wiedzy o cechach wirusowych, cechach epidemiologicznych, spektrum klinicznym i leczeniu podjęto skuteczne strategie zapobiegania, kontroli i zatrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Przyjęte przez nas strategie zapobiegania i kontroli infekcji są uwarunkowane faktem, że jesteśmy w centrum COVID-19. Inne regiony powinny stosować się do zaleceń ośrodków kontroli chorób dotyczących zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w zależności od lokalnej epidemii.

Co powinniśmy zrobić, aby poprawić obecne strategie zapobiegania i kontroli zakażeń po epidemii? Jak powinniśmy reagować na podobne choroby zakaźne w przyszłości? Są to pytania otwarte, wymagające dalszej dyskusji i badań.

Musimy stale zdawać sobie sprawę z zagrożeń zakaźnych, które mogą stanowić wyzwanie dla obecnego schematu kontroli zakażeń, szczególnie w gabinetach dentystycznych i szkołach stomatologicznych.

Wkład pracy autorów

L. Meng, przyczyniając się do koncepcji projektowania, gromadzenia i analizy danych, opracował i krytycznie poprawił manuskrypt; F. Hua, przyczyniając się do projektowania i pozyskiwania danych, opracował i krytycznie poprawił manuskrypt; Z. Bian, współtworzył koncepcję, projekt, pozyskiwanie danych, analizę i interpretację, opracował i krytycznie poprawił manuskrypt. Wszyscy autorzy wyrazili ostateczną zgodę i zgadzają się ponosić odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy.

Podziękowanie

Autorzy doceniają pomoc techniczną od Chujian Jiang i porady kliniczne od prof. Yong Chenga i Tianjuan Xia oraz wszystkich innych pracowników i studentów ze Szkoły i Szpitala Stomatologicznego Uniwersytetu Wuhan w Chinach, którzy przyczynili się bezpośrednio lub pośrednio do opracowania. Na szczęście 5 pracowników, którzy potwierdzili, że mają COVID-19, rekonwalescenowało i zostało wypisanych ze szpitala.

Artykuł był wspierany przez granty z National Natural Science Foundation of China (nr 81870761, 81970923, 81901044), National Key Research and Development Program of China (2016YFC1000505) oraz Key Programme Research of the Provincial Department of Science and Technology (Nr 2017ACA181).

Autorzy deklarują brak potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do autorstwa i / lub publikacji tego artykułu.

Referencje

Andersson, L, Andreasen, JO, Day, P, Heithersay, G, Trope, M, DiAngelis, AJ, Kenny, DJ, Sigurdsson, A, Bourguignon, C, Flores, MT. 2012. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 28(2):88–96.
Google Scholar | Crossref | Medline

Backer, JA, Klinkenberg, D, Wallinga, J. 2020. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20–28 January 2020. Euro Surveill. 25(5). doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.2825.2805.2000062.
Google Scholar | Crossref

Centers for Disease Control and Prevention . 2020. Disease burden of influenza; [accessed 2020 Feb 25]. https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html.
Google Scholar

Chan, JF, Yuan, S, Kok, KH, To, KK, Chu, H, Yang, J, Xing, F, Liu, J, Yip, CC, Poon, RW, et al. 2020. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 395(10223):514–523.
Google Scholar | Crossref | Medline

Chen, H, Guo, J, Wang, C, Luo, F, Yu, X, Zhang, W, Li, J, Zhao, D, Xu, D, Gong, Q, et al. 2020. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet [epub ahead of print 12 Feb 2020] in press. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3.
Google Scholar | Crossref

Chen, N, Zhou, M, Dong, X, Qu, J, Gong, F, Han, Y, Qiu, Y, Wang, J, Liu, Y, Wei, Y, et al. 2020. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 395(10223):507–513.
Google Scholar | Crossref | Medline

Del Rio, C, Malani, PN. 2020. 2019 novel coronavirus-important information for clinicians. JAMA [epub ahead of print 5 Feb 2020] in press. doi:10.1001/jama.2020.1490.
Google Scholar | Crossref

DiAngelis, AJ, Andreasen, JO, Ebeleseder, KA, Kenny, DJ, Trope, M, Sigurdsson, A, Andersson, L, Bourguignon, C, Flores, MT, Hicks, ML. 2012. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol. 28(1):2–12.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI

Guan, W-J, Ni, Z-Y, Hu, Y, Liang, W-H, Ou, C-Q, He, J-X, Liu, L, Shan, H, Lei, C-L, Hui, DS, et al. 2020. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. medRxiv. doi:10.1101/2020.1102.1106.20020974.
Google Scholar | Crossref

Holshue, ML, DeBolt, C, Lindquist, S, Lofy, KH, Wiesman, J, Bruce, H, Spitters, C, Ericson, K, Wilkerson, S, Tural, A, et al. 2020. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med [epub ahead of print 31 Jan 2020] in press. doi:10.1056/NEJMoa2001191.
Google Scholar | Crossref

Huang, C, Wang, Y, Li, X, Ren, L, Zhao, J, Hu, Y, Zhang, L, Fan, G, Xu, J, Gu, X, et al. 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 395(10223):497–506.
Google Scholar | Crossref | Medline

Kohn, WG, Collins, AS, Cleveland, JL, Harte, JA, Eklund, KJ, Malvitz, DM; Centers for Disease Control and Prevention . 2003. Guidelines for infection control in dental health-care settings—2003. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm.
Google Scholar

Kui, L, Fang, YY, Deng, Y, Liu, W, Wang, MF, Ma, JP, Xiao, W, Wang, YN, Zhong, MH, Li, CH, et al. 2020. Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei province. Chin Med J (Engl) [epub ahead of print 7 Feb 2020] in press. doi:10.1097/CM1099.0000000000000744.
Google Scholar | Crossref

Larson, EL, Early, E, Cloonan, P, Sugrue, S, Parides, M. 2000. An organizational climate intervention associated with increased handwashing and decreased nosocomial infections. Behav Med. 26(1):14–22.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI

Larson, EL, Early, E, Cloonan, P, Sugrue, S, Parides, M. 2000. An organizational climate intervention associated with increased handwashing and decreased nosocomial infections. Behav Med. 26(1):14–22.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI

Li, Q, Guan, X, Wu, P, Wang, X, Zhou, L, Tong, Y, Ren, R, Leung, KSM, Lau, EHY, Wong, JY, et al. 2020. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med [epub ahead of print 29 Jan 2020] in press. doi:10.1056/NEJMoa2001316.
Google Scholar | Crossref

Newsletter

Jesteś lekarzem lub profesjonalistą
z branży medycznej?
Zobacz nowości
z branży, filmy, gorące informacje
o szkoleniach, webinarach i super ofertach - to wszystko znajdziesz w naszych newsletterach.

Porozmawiajmy o skalero - piaskarce Mectron Combi Touch

Wypełnienie formularz. Skontaktujemy się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Co wybrać? Czy ta opcja jest dla Ciebie?

Szukasz uniwersalnego skalera lub skalero-piaskarki? Nie wiesz co wybrać i czy to się opłaci? Zostaw swoje dane kontaktowe. Odezwie się do Ciebie nasz Specjalista. Doradzi, dobierze rozwiązanie. Jeśli zaproponowana opcja przypadnie Ci do gustu - przywiezie urządzenie do Twojego gabinetu. Zobaczysz na żywo jak działa. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl