Regulamin określa zasady płatności za szkolenia oraz zakupione towary/usługi w firmie FM Dental:

FM Produkty Dla Stomatologii Wojciech Feć, Maciej Feć spółka jawna
ul. J. Conrada 51, 31-357  Kraków
www.fmdental.pl, e-mail: biuro@fmdental.pl
Tel. 12 423 49 10, Fax. 12 423 49 13
Godziny pracy biura oraz sklepu: poniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 17:00


1. Formy płatności za zarezerwowane szkolenia

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia w dziale szkoleń, Klient ma do wyboru poniższe formy płatności:

1.1. gotówką w siedzibie firmy,
1.2. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
1.3. płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego
(ePrzelewem/przelewem bezpośrednim):     
Płatności online (ePrzelewy) realizowane są w ten sposób, że Klient wybierając tę formę zapłaty w serwisie internetowym zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony serwisu internetowego.

1.3.1. Dostępne formy płatności:
ePrzelewy:

 • mTransfer (mBank
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)
 • Przelew24 (BZ WBK)
 • Płacę z Orange (mBank S.A.)
 • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy)
 • Przelew z BPH (Bank BPH S.A)
 • Płacę z iPKO (PKO BP S.A)
 • Płacę z Inteligo (Inteligo)
 • Pekao24przelew
 • PeoPay (Bank Pekao S.A.)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 • Płacę z Alior Bankiem i T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank S.A.)
 • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.)
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
 • Płacę z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
 • Płacę z Idea-Bank
 • Płacę z Idea-Cloud
 • Przelew Volkswagen Bank direct
 • db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
 • R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
 • SkyCash
 • mPay
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Płać z Getin Bank
 • Płać z Noble Bank
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS

 

Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank PBC Polska S.A.
 • Plus Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Milenium Bank S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.

 

1.4. płatność online za pomocą karty płatniczej: 

1.4.1. Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • MasterCard Electronic

1.4.2. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
1.4.3. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.

1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

1.6. W przypadku wybranych Szkoleń Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów zapłaty.

1.7. W przypadku wybranych Szkoleń Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

1.8. Rezygnacja ze szkolenia i zwroty.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać wysłana do firmy FM Produkty dla Stomatologii W. Feć, M. Feć Sp. Jawna. w formie pisemnej (e-mail, fax, list polecony) Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do FM Produkty Dla Stomatologii.

1.8.1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, organizator zwróci zamawiającemu 100% wartości szkolenia.
1.8.2.  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie krótszym niż 21 dni, a dłuższym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, organizator obciąży zgłaszającego 50% całkowitej wartości zamówionego szkolenia.
1.8.3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowe przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, organizator obciąży zgłaszającego 100% całkowitej wartości zamówionego szkolenia.
1.8.4.  Nie odwołanie zgłoszenia uczestnictwa upoważnia organizatora do obciążenia zgłaszającego opłatą stanowiącą 100% całkowitej wartości zamówionego szkolenia.
1.8.5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwróci on pełną wpłaconą przez uczestnika wartość szkolenia. Organizator szkolenia może odwołać forum bez podania przyczyn w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą jego odbycia.
1.8.6.  Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia szkolenia.
1.8.7.  W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
1.8.8. Powyższe zapisy nie uchybiają uprawnieniom, o których mowa w punkcie  5 niniejszego Regulaminu, przysługującym Kupującym którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.


2. Formy płatności za zamówione towary/usługi
Zapłaty za zamówione towary/usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

2.1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
2.2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
2.3. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
2.4. płatność online za pomocą karty płatniczej:

Po wygenerowaniu linku do płatności
W tym celu należy skontaktować się z biurem fmdental pod numerem telefonu 12 423 49 16, podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email zostanie wysłany link z zaszyfrowanymi danymi do transakcji, aby dokonać płatności wystarczy kliknąć w link i wybrać preferowaną formę płatności.
Klient, który wybierze tę formę płatności otrzymuje - na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail - specjalnie wygenerowany link, który przekierowuje go na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego eCard, na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję. Wszelkie dane karty płatniczej dostępne są jedynie dla centrum rozliczeniowego eCard i nie są przekazywane do biura fmdental. Po pozytywnej autoryzacji i przekazaniu stosownego komunikatu do systemu biura fmdental przez centrum rozliczeniowe eCard – Klient otrzyma potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz akceptacje płatności.

2.4.1. Karty płatnicze: 
 -
Visa
 - Visa Electron
 - MasterCard
 - Maestro
 - MasterCard Electronic

2.4.2. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko posiadacza karty,
b) rodzaj karty płatniczej
c) numer karty płatniczej,
d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),
e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).

2.4.3. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
2.4.4. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.


3. Dostawa towaru
3.1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:

3.1.1.pocztą kurierską UPS po dokonaniu przedpłaty lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu,
3.1.2. poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy.

3.2. Obowiązujący cennik kosztów dostawy pocztą kurierską UPS na terenie Polski:
przesyłka „standard”  – 12,20 zł. (dostawa do 2 dni roboczych)
przesyłka „saver” - 17,08 zł. (dostawa 1 dzień roboczy) 
Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres.

3.3. W przypadku dostawy towaru dostarczanego  pocztą kurierską za pobraniem lub pocztą kurierską - z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) dokonanie dostawy w rozumieniu art. 19a ustawy o VAT następuje z chwilą przekazania towaru profesjonalnemu przewoźnikowi.

3.4. Przesyłki o wartości przekraczającej 1000,00 zł. są dostarczane na koszt Sprzedającego.

3.5.  W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:

3.5.1. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
3.5.2. płatność elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
Po wygenerowaniu linku do płatności
W tym celu należy skontaktować się z biurem fmdental pod numerem telefonu 12 423 49 16, podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email zostanie wysłany link z zaszyfrowanymi danymi do transakcji, aby dokonać płatności wystarczy kliknąć w link i wybrać preferowaną formę płatności.
Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.

3.6. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona,  zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu  zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności. 

4. Reklamacje i Zwroty
4.1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
4.2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
4.3. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.


5. Dodatkowe uprawnienia przysługujące konsumentom
5.1. Wyłącznie Kupujący będący konsumentem (zwany dalej „Konsumentem”) w rozumieniu art. 22 k.c. ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, fakt ten musi poprzeć pisemnym oświadczeniem, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.

5.2. Zwrot zakupionego towaru na skutek odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust 1 powyżej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar wraz oryginalnym opakowanie znajduje się w stanie nienaruszonym.

5.3. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Konsumentowi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta.

6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.

6.2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.

6.3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.


7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

7.2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.fmdental.pl.

Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2024

Newsletter

Jesteś lekarzem lub profesjonalistą
z branży medycznej?
Zobacz nowości
z branży, filmy, gorące informacje
o szkoleniach, webinarach i super ofertach - to wszystko znajdziesz w naszych newsletterach.
FreshMail.pl

Porozmawiajmy o skalero - piaskarce Mectron Combi Touch

Wypełnienie formularz. Skontaktujemy się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Co wybrać? Czy ta opcja jest dla Ciebie?

Szukasz uniwersalnego skalera lub skalero-piaskarki? Nie wiesz co wybrać i czy to się opłaci? Zostaw swoje dane kontaktowe. Odezwie się do Ciebie nasz Specjalista. Doradzi, dobierze rozwiązanie. Jeśli zaproponowana opcja przypadnie Ci do gustu - przywiezie urządzenie do Twojego gabinetu. Zobaczysz na żywo jak działa. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl