Łoże klinowego Piezoimplantu REX TL preparowane przy pomocy Mectron Piezosurgery

Poniższy abstrakt jest streszczeniem tekstu pochodzącego z książki: Minimally Invasive Dental Implant Surgery, First Edition. Edited by Daniel R. Cullum and Douglas Deporter, rozdziału 13 pt.: Wedge Implants and Piezoelectric Surgery: A Minimally Invasive Implant Concept for the Treatment of Narrow Alveolar Ridges.

Oryginał tekstu jest dostępny on-line tutaj

Utrata zębów powoduje znaczne zmiany i ubytki w wyrostku zębodołowym. Proces resorpcji kości rozpoczyna się natychmiast po ekstrakcji zęba. Prowadzi do zaniku kości wyrostka w wymiarze poziomym i pionowym średnio o 40-60% już w przeciągu pierwszych 2 lat. Resorpcja przebiega najszybciej w przeciągu pierwszych 1-3 miesięcy. Obecnie wiadomo, że zmiany zachodzą w głównej mierze w blaszce zbitej zębodołu. Zmiany są z tego względu najbardziej widoczne od strony policzkowej, szczególnie u pacjentów o cienkim biotypie, gdzie może wystąpić recesja tkanki miękkiej. Ponadto resorpcja wyrostka jest determinowana przez czynniki anatomiczne, metaboliczne i mechaniczne (wliczając w to stosowanie protez). W związki z tym, podczas planowania implantacji, często trzeba radzić sobie z wąskim wyrostkiem, który jest w zaawansowanym stopniu atrofii.

 

Preparowanie łoża implantu przy pomocy Mectron Piezosuregry daje szereg korzyści. Między innymi:

  • zachowanie integralności struktury kości gąbczastej i przestrzeni międzykomórkowych daje możliwość perfuzji krwi oraz migracji komórek szpiku kostnego co będzie wpływało na jakość i tempo gojenia,
  • kawitacja ma działanie antyseptyczne – przyczynia się do fragmentacji błon komórkowych bakterii.

Zalecaną grubością kości okalającej implant, są 2 mm grubości. Taka szerokość tkanki kostnej od strony policzkowo-przedsionkowej oraz językowo-podniebiennej zapewnia stabilność implantu i zmniejsza ryzyko dehiscencji tkanek twardych i miękkich. Jeżeli wyrostek nie jest wystarczająco szeroki należy przeprowadzić zabieg rozszczepienia wyrostka i/lub augmentację.


Implanty wprowadzone w wąski wyrostek. Po lewej klinowy Piezoimplant REX TL, po prawej tradycyjny implant.

Piezoelektryczna chirurgia kostna dała lekarzom nowe możliwości przy wszczepianiu implantów oraz zabiegach przygotowujących pacjenta do implantacji (rozszczepienie wyrostka, przeszczepy bloków kostnych. GBR) Firma  Mectron jest prekursorem technologii piezoelektrycznej. Mectron Piezosurgery to niezwykle precyzyjne ultradźwiękowe urządzenie do chirurgii kostnej. Końcówka robocza jest wprawiana w ściśle określoną częstotliwość drgań dzięki precyzyjnie utrzymanym parametrom w zakresie Hz.

 

Sprawdź jakie możliwości daje Mectron Piezosurgery.

Więcej informacji tutaj.

Mectron Piezosurgery - urządzenie do cięcia kości

Dodatkowo w przypadku wąskich wyrostków, piezochirurgia  daje doskonałe rezultaty w połączeniu ze stosowaniem nowatorskiego systemu implantów klinowych REX. Urządzenie Piezoelektryczne pozwala z niezwykłą precyzją przygotować łoże zarówno implantów tradycyjnych jak i Piezoimplantów REX . Zastosowanie tej technologii daje szereg korzyści.

Poznaj nowatorskie klinowe Piezoimplanty REX do wąskich wyrostków

Więcej informacji tutaj

Klinowy Piezoimplant REX TL

Urządzenia Piezoelektryczne wykorzystują specjalną częstotliwość drgań, na które podatne są tylko tkanki zmineralizowane. Dlatego podczas wykonywania cięcia tkanki miękkie, które mają styczność z końcówką pozostają nienaruszone.  Badania wykazały, że przypadkowy kontakt końcówki z nerwem powoduje jedynie szorstkość nabłonka bez wpływu na jego głębsze struktury.

Istotne jest także to, że precyzyjnie nawiercając łoża implantu końcówką urządzenia piezoelektrycznego, zachowuje się strukturę przestrzenną  oraz integralność beleczek kości gąbczastej. W przypadku preparacji łoża implantu tradycyjnymi wiertłami kość gąbczasta traci swoją typową strukturę. Przestrzenie kostne mogą zostać zablokowane szczątkami kości, które będą stanowić mechaniczną przeszkodę  dla napływania krwi obwodowej.

Zachowanie integralności struktury kości gąbczastej i przestrzeni międzykomórkowych daje możliwość perfuzji krwi oraz migracji komórek szpiku kostnego co będzie wpływało na jakość i tempo gojenia.

Efekt kawitacji towarzyszący pracy z końcówkami ultradźwiękowymi także pozytywnie wpływa na proces gojenia. Pod wpływem szybkich zmian ciśnienia w cieczy powstają  bąbelki gazu, które następnie rozpadają się na wiele frakcji. Kawitacja ma działanie antyseptyczne – przyczynia się do fragmentacji błon komórkowych bakterii. Dzięki zjawisku kawitacji, z miejsca cięcia usuwane są resztki kości i tkanek miękkich przez co odsłaniają się międzykomórkowe przestrzenie szpiku w kości gąbczastej. Sprzyja to szybszej migracji komórek kościotwórczych. Dodatkowo zjawisko kawitacji powoduje, że w polu zabiegowym nie ma krwi więc widoczność jest znacząco zwiększona.

Implanty wszczepione w wąski wyrostek

Badania porównawcze wykazały, że ultradźwięki mają pozytywny wpływ na szybkość gojenia kości. W porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do cięcia kości urządzenie wykorzystujące ultradźwięki zapewnia lepsze warunki do przebudowy i narastania kości oraz zwiększa stabilizację implantu. W badaniach gdzie łoże implantu zostało przygotowane przy pomocy technologii piezoelektrycznej zaobserwowano niższe stężenie komórek zapalnych i wcześniejszy wzrost białek BMP-4 i TGF-β2 niż w przypadku łoża preparowanego tradycyjnymi narzędziami. Dzięki temu osiągnięto mniejszy spadek współczynnika stabilności pierwotnej (ISQ) implantu we wczesnej fazie gojenia i szybszą stabilizację wtórną.


Spodobał Ci się ten artykuł?
Zapisz się na newsletter a będziemy Ci przesyłać podobne treści.

Formularz zapisu u dołu strony.

Bibliografia

1. Amler MH . Th e time sequence of tissue regeneration in human extraction wounds . Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1969; 27: 309– 318.
2. Johnson K . A study of the dimensional changes occurring in the maxilla following tooth extraction . Aust Dent J 1969 ; 14 : 241 – 254.
3. Schropp L , Wenzel A , Kostopoulos L , Karring T . Bone healing and soft tissue contour changes following single‐tooth extraction: a clinical and radiographic 12‐month prospective study . Int J Periodontics Restorative Dent 2003; 23: 313– 323.
4. Araújo MG , Lindhe J . Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog . J Clin Periodontol 2005 ; 32 : 212 – 218 .
5. Gupta A , Tiwari B , Goel H , Shekhawat H . Residual ridge resorption: a review . Indian J Dent Sci 2010 ; 2 : 7 – 11.
6. Tallgren A . Th e continuing reduction of the residual alveolar ridges in complete denture wearers: a mixed‐longitudinal study covering 25 years . J Prosthetic Dent 2003 ; 89 : 427 – 435.
7. Milinkovic I , Cordaro L . Are there specifi c indications for the diff erent alveolar bone augmentation procedures for implant placement? A systematic review . Int J Oral Maxillofac Surg 2014 ; 43 : 606 – 625 .
8. Esposito M , Grusovin MG , Felice P , et al. Th e effi cacy of horizontal and vertical bone augmentation procedures for dental implants – a Cochrane systematic review . Eur J Oral Implantol 2009 ; 2 : 167 – 184 .
9. Vercellotti T . Piezoelectric surgery in implantology: a case report – a new piezoelectric ridge expansion technique . Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: 358 – 365 .
10. Vercellotti T , Nevins ML , Kim DM , et al. Osseous response following resective therapy with piezosurgery . Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25: 543– 549.
11. Parmar D , Mann M , Walmsley AD , Lea SC . Cutting characteristics of ultrasonic surgical instruments . Clin Oral Implants Res 2011 ; 22 : 1385 – 1390 .
12. Catuna MC . Sonic energy: a possible dental application, preliminary report on ultrasonic cutting method . Ann Dent 1953; 12: 100– 101.
13. Mazorow HB . Bone repair aft er experimentally produced defects . J Oral Surg 1960 ; 18 : 107 – 115 .
14. McFall TA , Yamane GM , Burnett GW . Comparison of the cutting eff ect on bone of an ultrasonic cutting device and rotatory burs . J Oral Surg Anesth Hosp Dent Serv 1961 ; 19 : 200 – 209.
15. Horton JE , Tarpley TM Jr , Wood LD . Th e healing of surgical defects in alveolar bone produced with ultrasonic instrumentation, chisel, and rotary bur . Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1975 ; 39 ( 4 ): 536 – 546 .
16. Aro H , Kallioniemi H , Aho AJ , Kellokumpu‐Lehtinen P . Ultrasonic device in bone cutting. A histological and scanning electron microscopical study . Acta Orthop Scand 1981 ; 52 ( 1 ): 5 – 10 .
17. Giraud JY , Villemin S , Darmana R , et al. Bone cutting . Clin Phys Physiol Meas 1991 ; 12 : 1 – 19.
18. Walmsley A , Lea S . Cutting characteristics of ultrasonic surgical instruments . Clin Oral Implants Res 2011 ; 22 : 1385 – 1390.
19. Claire S , Lea SC , Walmsley AD . Characterization of bone following ultrasonic cutting. Clin Oral Investig 2013 ; 17 : 905 – 912.
20. Maurer P , Kriwalsky MS , Veras RB , et al. Micro‐morphometrical analysis of conventional osteotomy techniques and ultrasonic osteotomy at the rabbit skull . Clin Oral Implants Res 2008 ; 19 : 570 – 575 .
21. Schweiberer L , Dambe LT , Eitel F , Klapp E . Revascularization of the tibia aft er conservative and surgical fracture fi xation . Heft e Unfallheilkd 1974 ; 119 : 18 – 26 (in German).
22. Soldner E , Herr G . Knochen, knochentransplantate und knochenersatzmaterialien. Grundlagen, aktueller stand und neue entwicklungen . Trauma Berufskrankh 2001 ; 3 : 256 – 269.
23. Rundle CH , Wang H , Yu H , et al. Micro‐array analysis of gene expression during the infl ammation and endochondral bone formation stages of rat femur fracture repair . Bone 2006 ; 38 : 521 – 529.
24. Metzger MC , Bormann KH , Schoen R , et al. Inferior alveolar nerve transposition: an in vitro comparison between piezosurgery and conventional bur use . J Oral Implantol 2006 ; 32 : 19 – 25.
25. Schaeren S , Jaquiéry C , Heberer M , et al. Assessment of nerve damage using a novel ultrasonic device for bone cutting . J Oral Maxillofac Surg 2008 ; 66 : 593 – 596.
26. Riesz P , Berdahl D , Christman CL . Free radical generation by ultrasound in aqueous and nonaqueous solutions . Environ Health Perspect 1985 ; 64 : 233 – 252 .
27. Walmsley AD , Walsh TF , Laird WR , Williams AR . Eff ects of cavitational activity on the root surface of teeth during ultrasonic scaling . J Clin Periodontol 1990 ; 17 : 306 – 312.
28. Vercellotti T , Nevins M , Kim D , et al. Osseous response following respective therapy with piezosurgery . Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25: 543– 549.
29. Preti G , Martinasso G , Peirone B , et al. Cytokines and growth factors involved in the osseointegration of oral titanium implants positioned using piezoelectric bone surgery versus a drill technique: a pilot study in minipigs . J Periodontol 2007 ; 78 : 716 – 722.
30. Stacchi C , Vercellotti T , Torelli L , et al. Changes in implant stability using diff erent site preparation techniques: twist drills versus Piezosurgery. A single‐blinded, randomized, controlled clinical trial . Clin Implant Dent Relat Res 2013 ; 15 : 188 – 197.
31. Vercellotti T , Stacchi C , Russo C , et al. Ultrasonic implant site preparation using Piezosurgery: a multicenter case series study analyzing 3,579 implants with a 1- to 3‐year follow‐up . Int J Periodontics Restorative Dent 2014; 34: 11– 18.
32. Linkow LI . Th e blade‐vent: a new dimension in endosseous implantology . Dent Concepts 1968 ; 11 : 3 – 12.
33. Linkow LI , Cherchéve R . Th eories and Techniques of Oral Implantology , vol. 1, St. Louis, MO : Mosby , 1970.
34. Reilly DT , Burstein AH . Th e elastic and ultimate properties of compact bone tissue. J Biomech 1975 ; 8 : 393 – 405 .
35. Guo EX . Mechanical properties of cortical bone and cancellous bone tissue . In: Bone Mechanics Handbook , Cowin SC , ed. Boca Raton, FL: CRC Press , 2001 , pp. 10/1–10/23.

 

Zobacz także

Końcówki Mectron do Piezosurgery.
Gotowe zestawy i pojedyncze końcówki.

 

Ekspandery do kości firmy Mectron
do bezpiecznego poszerzenia
wyrostka zębodołowego.

 

Zestaw końcówek i instrumentów
niezbędnych do przygotowania
Piezoimplantów REX

 

Newsletter

Jesteś lekarzem lub profesjonalistą
z branży medycznej?
Zobacz nowości
z branży, filmy, gorące informacje
o szkoleniach, webinarach i super ofertach - to wszystko znajdziesz w naszych newsletterach.

Porozmawiajmy o skalero - piaskarce Mectron Combi Touch

Wypełnienie formularz. Skontaktujemy się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Co wybrać? Czy ta opcja jest dla Ciebie?

Szukasz uniwersalnego skalera lub skalero-piaskarki? Nie wiesz co wybrać i czy to się opłaci? Zostaw swoje dane kontaktowe. Odezwie się do Ciebie nasz Specjalista. Doradzi, dobierze rozwiązanie. Jeśli zaproponowana opcja przypadnie Ci do gustu - przywiezie urządzenie do Twojego gabinetu. Zobaczysz na żywo jak działa. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl