Urządzenia do sterylizacji powietrza i odsłoniętych powierzchni, 24/7

Zobacz nowość – AIRsteril!

To unikalna technologia sterylizacji, która  zapewnia jednoczesną sterylizację zarówno powietrza jak i powierzchni. Z praktycznego punktu widzenia, czyli perspektywy użytkownika, AIRsteril ma co najmniej dwie unikalne i bardzo potrzebne cechy, których nie posiadają inne, dostępne technologie. Po pierwsze  sterylizuje zarówno powietrze  jak i odsłonięte powierzchnie, po drugie pracuje w trybie ciągłym, 24/7 w obecności ludzi. Dzięki temu aktywnie dezynfekuje pomieszczenie, non stop, przy każdym pacjencie, pracowniku, gościu czy kliencie. 

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć przez wirusami  bakteriami swoich pracowników i klientów? Koniecznie przeczytaj ten artykuł

LA_AIRsteril_formularz_kontaktowy

Co to jest AIRsteril

AIRsteril to urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji powierzchni oraz powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.
Urządzenia są skuteczna w walce z wirusem SARS lub wirusami przenoszonymi drogą kropelkową. Technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. AIRsteril to urządzenia zaprojektowane do pracy w trybie ciągłym, w obecności ludzi. Emitują zimną plazmę i niewielkie ilości ozonu (kilkadziesiąt razy mniejsze niż dolna granica Polskiej Normy lub normy WHO). AIRsteril dociera i aktywnie działa wszędzie tam, gdzie dociera powietrze.

AIRsteril działa inaczej niż przepływowe lamp UV-C, które to lampy działają tylko tam, gdzie dociera światło lampy i dezynfekują jedynie przepływające przez wnętrze lampy powietrze. AIRsteril nie niszczy sprzętu (tak jak otwarte lampy UV-C).

 

AIRsteril to nie lampa przepływowa UV a technologia fotokatalityczna: zimna plazma z niewielką ilością ozonu.

AIRsteril działa szerzej niż systemy filtrujące lub uzdatniające powietrze, które to systemy działają jedynie na przepływające przez urządzenie powietrze. AIRsteril niszczy i dezaktywuje cząsteczki o rozmiarach nano-milimetrów. Zabija wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, rozkłada związki lotne (LZO), dezaktywuje zapachy. Działa błyskawicznie.

 

AIRsteril wyróżnia:

 • kompleksowa skuteczność działania -  działa na powierzchnie i powietrze
 • indywidualne, zróżnicowane, precyzyjnie dobrane rozwiązania - różne urządzenia dopasowane do różnych potrzeb i warunków (metraż, kubatura, sposób wentylacji i inne)
 • bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu
 • praca w trybie ciągłym, w obecności ludzi
 • unikalna, oryginalna technologia
 • doświadczony, renomowany brytyjski producent

↑ góra strony/spis treści

Do czego są przeznaczone urządzenia AIRsteril

Urządzenia znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wyzwaniem jest połączenie jednoczesnej obecności ludzi wraz koniecznością zapewnienia na w trybie ciągłym sterylnego, wolnego od drobnoustrojów powietrza jak i dostępnych powierzchni. Specjalna linia urządzeń jest przeznaczona do pracy w gabinetach dentystycznych, poczekalniach oraz toaletach.

LA_Airsteril_przeznaczenie_01


↑ góra strony/spis treści

Praca w trybie ciągłym w obecności ludzi

Urządzenia AIRsteril są zaprojektowane do stosowania w pracy ciągłej, 24 godziny na dobę. Urządzenie jest w pełni bezpieczne dla przebywających w jego otoczeniu osób, dlatego może pracować, w obecności ludzi.

LA_Airsteril_przeznaczenie_02

Warto mieć na uwadze, iż standardowe procedury czyszczenia i dezynfekcji stanowią jedynie rozwiązanie tymczasowe. Kiedy korzystamy z innej technologii czy urządzenia, które pracują w interwałach czasowych, to po oczyszczeniu obszaru mikroorganizmy znajdujące się w napływającym z otoczenia powietrzu natychmiast zaczynają osiadać ponownie, rekolonizując powierzchnie i zwiększając problemy związane z zapachem i infekcją.

 

Pod tym względem skuteczność AIRsteril jest bezkonkurencyjna.

↑ góra strony/spis treści

Przełomowa idea: dezynfekcja powietrzem

AIRsteril działa inaczej niż wszystkie inne urządzenia do dezynfekcji. Gdybyśmy chcieli w jednym zdaniu opisać ten proces to - w uproszczeniu i obrazowo - możemy tu mówić o dezynfekcji powietrzem.

 

Proces dezynfekcji pomieszczenia przebiega ZA POMOCĄ/DZIĘKI powietrzu, które pełni w tym procesie aktywną, podwójną rolę.

 

Po pierwsze powietrze najpierw samo jest poddawane procesom sterylizacji. Po drugie

 

powietrze dzięki AIRsteril staje się aktywną substancją, swoistym systemem transportu „zimnej plazmy”, która w skuteczny i - co trzeba podkreślić - bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywuje patogeny obecne w pomieszczeniu.

Niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych oraz niewielkich i bezpiecznych w dawce cząsteczek ozonu. Powietrze aktywowane technologią AIRsteril dociera i działa wszędzie tam, gdzie ma swobodny dostęp - do przestrzeni i powierzchni przedmiotów w pomieszczeniu, ścian, podłogi.


↑ góra strony/spis treści

Jak to działa - w skrócie

Technologia AIRsteril ma swoje źródło w NASA, tam bowiem pojawiła się potrzeba skonstruowania urządzeń do dekontaminacji wnętrza promu kosmicznego lub stacji kosmicznej. Urządzenia musiały być proste w konstrukcji, zużywać mało energii, nie niszczyć precyzyjnego sprzętu  a jednocześnie sterylizować  wnętrza i urządzenia po to, aby  zapobiec transmisji nieznanych patogenów z wnętrza promu/stacji kosmicznej i do wnętrza promu/stacji kosmicznej. Technologia powstała o oparciu o założenia teorii fotokatalizy opracowanej przez Alberta Einsteina i nagrodzonej nagrodą Nobla w 1922 roku (przyznana za 1921 rok).

Urządzenia wykorzystują:

 • promieniowanie bakteriobójcze (UV-­‐C)
 • PCO ‐ fotoutlenianie katalityczne (nanocząsteczki tlenku tytanu),
 • technologię UV Dual Waveband „PLASMA QUATRO”
 • jony nadtlenkowe
 • cząsteczki ozonu w niskich stężeniach.

LBW_airsteril_kataliza_opis_07

W urządzeniach działają  lampy UV, które generują dwie długości fal UVC. Dzieje się to w obecności płytek katalizatora Ti02 zamkniętych, w specjalnej, odbijającej promieniowanie, wewnętrznej komorze oczyszczającej. Dzięki temu w komorze powstaje promieniowanie bakteriobójcze . W procesie utleniania fotokatalitycznego powstają cząstki PCO, rodniki hydroksylowe i jony nadtlenkowe. Finalnie w połączeniu ozonem i powietrzem generowane są cząsteczki plazmy, które są emitowane z urządzenia. Proces ten odświeża i sterylizuje powietrze i odsłonięte powierzchnie, zabijając znajdujące się w powietrzu oraz na powierzchniach patogeny, wirusy, bakterie, grzyby, zarodniki pleśni, alergeny oraz rozkładając zapachy i szkodliwe gazy.

Szczegółowy opis technologii znajdziesz  - poniżej, na tej stronie

Aktywny tryb działania

Warto zrozumieć różnicę pomiędzy systemami aktywnymi i pasywnymi. Idea działania technologii pasywnych zakłada, że sterylizacja odbywa się po nagromadzeniu patogenów, okazjonalnie lub cyklicznie. Jest wiele innych, dobrze znanych od lat, skutecznych technologii, które działają właśnie w taki sposób - pasywnie i  cyklicznie.  Są to np. lampy UV-C tzw. "otwarte". Uruchamia się je co jakiś czas, np.wtedy, gdy w pomieszczeniu nie ma ludzi, czyli np. na noc. Oznacza to, że przez cały dzień w pomieszczeniu gromadzą się patogeny. Pod koniec dnia  następuje ich kumulacja i dopiero nocą następuje ponowna sterylizacja pomieszczenia. Przy takich urządzeniach pomieszczenie jest sterylne (zdezynfekowane) tak naprawdę tylko rano. Potem wraz z każdym kolejnym pacjentem, gościem czy klientem ilość patogenów kumuluje się.

AIRsteril jest jedną z nielicznych technologii, która działa aktywnie - tzn. reaguje na bieżąco, w czasie rzeczywistym i niszczy patogeny w momencie, kiedy się pojawią w pomieszczeniu. Dzieje się tak dlatego, że urządzenia AIRstril pracują 24/7. Zabijają wirusy, bakterie i pleśnie a jednocześnie są bezpieczne dla ludzi i mogą (a nawet powinny) być stosowane non stop.

LA_Airsteril_wykres_01

Rys. 1. Schemat sterylizacji w trybie pasywnym. Pomieszczenia/obiekty osiągają bardzo niski, bezpieczny poziom patogenów bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia do sterylizacji, następnie patogeny ponownie kumulują się, jeśli pomieszczenie jest użytkowane

Systemy pasywne nie są w stanie zareagować na wejście osoby zakażonej i zdezynfekować powierzchnię, powietrze czy przedmioty, z którą dana osoba styka się w czasie rzeczywistym. Stąd konieczność wspomagania się systemami aktywnymi i łączenia sposobów pasywnych z systemami aktywnymi.

LA_Airsteril_wykres_02

Rys. 2. Schemat sterylizacji w trybie AIRsteril - aktywnym. Pomieszczenia/obiekty osiągają bardzo niski, bezpieczny poziom patogenów, który jest utrzymywany cały czas podczas pracy urządzenia, również wtedy gdy pomieszczenie jest użytkowane


↑ góra strony/spis treści

Szerokie spektrum działania

Technologia AIRsteril zabijają szeroki zakres drobnoustrojów, które są trudniejsze do zwalczenia niż wirusy, w tym gatunki bakterii wytwarzające endospory (Clostridium difficile, Geobacillus stearothermophilus), bakterie gram‐dodatnie (Staphylococcus aureus, MRSA, S. epidermidis, Listeria monocytogenes i L. innocua), bakterie gram‐ujemne (Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa) oraz pleśnie (Aspergillus fumigatus) zarówno w powietrzu, jak i na powierzchniach.

Technologia AirSteril jest skuteczna także przeciwko kolifagowi MS‐2 (surogat Norowirusa). Jest to wirus bez otoczki, trudniejszy do zabicia niż wirusy z otoczką lipidową - SARS‐CoV‐2.

Technologia AIRsteril jest skuteczna również w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową.


↑ góra strony/spis treści

CoVid 19 a AIRsteril

Udowodniono, że technologia AIRsteril niszczy bardzo szerokie spektrum innych drobnoustrojów ( SARS czy MERS), które są znacznie trudniejsze do wyeliminowania niż SARS-CoV-2. AIRsteril dezaktywuje także wirusa grypy, oraz inne wirusy przenoszone się drogą kropelkową.

 

Dodatkowo, Japońscy naukowcy potwierdzili 26 sierpnia 2020 roku, że niskie stężenia ozonu mogą zneutralizować cząsteczki koronawirusa, potencjalnie umożliwiając szpitalom dezynfekcję gabinetów i poczekalni.

To odkrycie ma znaczenie szczególnie w kontekście dyskusji o bezpieczeństwie i skuteczności ozonu w procesie sterylizacji powietrza. Zbyt duże stężenie  ozonu jest szkodliwe dla ludzi. Z kolei  istniały również obawy, iż małe stężenie  (takie, jakie generuje AIRsteril) będzie nieskuteczne w dezaktywacji patogenów. Badania japońskich naukowców rozwiały te obawy. 

Naukowcy z Fujita Health University potwierdzili na konferencji prasowej badania, że ozon w stężeniach od 0,05 do 0,1 części na milion (ppm), czyli poziomach uważanych za nieszkodliwe dla ludzi, może zabić wirusa.

W eksperymencie wykorzystano generator ozonu w szczelnej komorze z próbką koronawirusa. Siła działania wirusa zmniejszyła się o ponad 90 procent po wystawieniu na działanie ozonu o niskim poziomie przez 10 godzin.

„Przenoszenie nowego koronawirusa może zostać ograniczone dzięki ciągłemu działaniu ozonu w niskim stężeniu, nawet w środowiskach, w których przebywają ludzie, przy użyciu tego rodzaju systemu” - powiedział główny badacz Takayuki Murata.

Technologia AIRsteril została przetestowana z kolifagiem MS-2 (substytut dla Norovirusa). Test wykazał znaczne zmniejszenie liczby wirusów zarówno w próbkach powietrza, jak i na powierzchniach.
MS-2 to wirus bezotoczkowy, który jest trudniejszy do zabicia niż wirus SARS-CoV-2 z otoczką lipidową. Aktualnie, do badań próbek wirusa typu SARS-CoV-2 uprawnione są jedynie laboratoria wojskowe. Podobnie jest w całej Europie. Żaden z producentów sprzętu do dezaktywacji patogenów nie ma i nie może posiadać, badań dotyczących dezaktywacji specyficznie wirusa SARS-CoV-2.

Badania skuteczności AIRsteil są opisane między innymi w raporcie Health Protection Agency  - raport dostępny na życzenie


↑ góra strony/spis treści

LA_AIRsteril_formularz_kontaktowy

Testy potwierdzające skuteczność

Testy laboratoryjne przeprowadzono w brytyjskiej, rządowej jednostce HPA (Health Protection Agency) oraz w brytyjskim laboratorium bezpieczeństwa biologicznego.

Testy w agencji HPA wykazały iż już po po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano 98,11% redukcji bakterii i 92,17% redukcji standardowego surogatu wirusa. Testy powierzchniowe już po godzinie działania AirSteril wykazały zmniejszenie zanieczyszczenia o 59,47% .

Próbki powietrza zawierające patogeny powierzchniowe badano przez okres 24 godzin, a już w ciągu godziny od rozpoczęcia procesu oczyszczania, powietrze wytwarzane przez urządzenie osiągnęło taki sam poziom bezpieczeństwa, jak w standardowym, czystym środowisku pracy.

Z kolei Laboratorium Agencji Ochrony Zdrowia w Porton Down wykazało, iż w ciągu 60 minut standardowa jednostka AIRsteril likwiduje do 98,11% bakterii i wirusów obecnych w powietrzu oraz powierzchniach w pomieszczeniu badawczym.

Laboratoria SGS Group w Hongkongu udowodniły, że w czasie 24 godzin standardowe i przemysłowe jednostki AIRSteril niszczą do 99,7% bakterii i wirusów bytujących w powietrzu.

Niskie stężenie ozonu produkowanego przez AIRsteril jest potwierdzone m.in testami przeprowadzone przez brytyjską jednostkę badawczą Odournet UK Ltd., która w swoich testach wykazała, iż poziom emisji, gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy.


↑ góra strony/spis treści

Unikalny miks 6 technologii

Wyjątkowość AIRsteril polega na połączeniu w jednym urządzeniu kilku różnych technologii. Unikalny miks został stworzony na dwóch poziomach konstrukcji urządzenia:

 • 3 technologie wewnątrz urządzenia w samym systemie sterylizacji/obróbki powietrza oraz
 • 3 technologie transmisji/przesyłu uzyskanej substancji (tzw. plazmy) do pomieszczeń

3 technologie wewnętrznego systemu sterylizacji

Promieniowanie bakteriobójcze

Promieniowanie bakteriobójcze za pomocą fal UV-C (ultrafioletu) o dwóch różnych długościach zabija mikroorganizmy (bakterie, wirusy i pleśń), uszkadzając ich DNA i niszcząc ich zdolności reprodukcyjne. Promieniowane UV-C jest znane również jako promieniowanie bakteriobójcze ultrafioletowe (UVGI). W AIRsteril promieniowanie UV jest bezpiecznie zamknięte wewnątrz urządzenia, jest niewidoczne dla użytkownika (zasłonięte osłoną światło UV-C).

PCO - utlenianie fotokatalityczne

PCO - fotokatalityczne utlenianie- -  UV reaguje z katalizatorem heterogenicznym AIRsteril (Ti02), tworząc wysoce reaktywne, krótkotrwale utleniające rodniki hydroksylowe (OH), które rozkładają lotne związki organiczne (LZO).

Podwójny zakres fal UV-C

Urządzenie emituję fale UV w dwóch długościach (185 nm i 254 nm). Jest to tzw (Dual Waveband UV Technology). Następnie fale te które wchodzą w interakcję z katalizatorem TiO2, a efektem tej interakcji jest powstanie cząsteczek tlenu. Cząsteczki te są jednocześnie rozkładane i przekształcane w wysoce reaktywną postać – jony ozonu i nadtlenki, a następnie opuszczają urządzenie jako „plazmowe quatro”.

3 technologie transmisji/przekazu na zewnątrz

Jony nadtlenkowe

Urządzenie emituje ujemnie naładowane jony nadtlenkowe, które ładują elektrycznie zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. To powoduje, że zanieczyszcznia gromadzą się, zbijają i opadają, gdy stają się zbyt ciężkie. Dzięki temu łatwiej mogą przebiegać kolejne procesy, których celem jest zniszczenie patogenów. Jony nadtlenkowe działają na unoszące się w powietrzu cząsteczki nawet do wielkości do 0,0001 mikrona. Pozwala to na osiągnięcie lepszych rezultaty niż jakikolwiek filtr HEPA.

Ukierunkowany ozon

Ukierunkowany ozon jest wytwarzany za pomocą specjalistycznej lampy. Dociera od najtrudniej dostępnych obszarów, aby wyeliminować i rozłożyć zanieczyszczenia w powietrzu i na odsłoniętych powierzchniach. Ozon uszkadza ścianę komórkową mikroorganizmów, zatrzymując rozmnażanie i niszcząc komórkę. Niszczy wirusy przechodząc poprzez otoczkę białkową do rdzenia kwasu nukleinowego, co powoduje uszkodzenie wirusowego RNA. Przy wyższych stężeniach ozon niszczy też kapsyd lub zewnętrzną powłokę białkową przez utlenianie.

Oczyszczanie powietrza

AIRsteril usuwa wirusy, bakterie i pleśnie z powietrza docierającego z powietrza zewnątrz i z powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu. Jednostki Steril odtwarzają w trybie ciągłym naturalne procesy oczyszczania w środowisku wewnętrznym, niszczą odtwarzające się patogeny. AIRsterik usuwa również alergeny oraz zapachy i szkodliwe gazy

W naszej "Bazie wiedzy" znajdziesz artykuł  pt.  "Wykorzystanie utleniania fotokatalitycznego i fotoemisji w sterylizacji powierzchni i powietrza", a w nim wyjaśnienie jak działają niektóre technologie zastosowane w AIRsteril oraz ich ciekawą genezę. Przeczytaj koniecznie!

 


↑ góra strony/spis treści

Referencje

AIRsteril jest technologią brytyjskiej firmy Air Science Technology. Urządzenia od niedawna (kwiecień 2020) są dostępne w Polsce, a od kilku lat są dostępne w Europie i w Azji. W Polsce urządzenia AIRsteril działają już w ponad 150 gabinetach stomatologicznych, medycznych i klinikach specjalizujących się w implantologii oraz biurach. W AIRsteril wyposażane są też pierwsze pojazdy Pogotowia Ratunkowego.

Wśród referencji europejskich są takie obiekty jak: Parlament Europejski (Strasburgu , Francja), klub piłkarski Manchester United (Menchester, Wielka Brytania) , Opera Royal Albert Hall  (Londyn, Wielka Brytania), targi EXPO Brussels (Bruksela, Belgia),  dziesiątki szpitali i jednostek lecznictwa (Wielka Brytania), karetki pogotowia ratunkowego w (Wielka Brytania, Monako, Marsylia - Francja), liczne przetwórnie żywności w Anglii, Szkocji i Irlandii, lotniska: Heathrow, Gatwick (Londyn, Wielka Brytania), Stanstead Airport, Glasgow Airport, Basel Airport, Frankfurt Airport, 3000 biur w Londynie, w tym biura takich firm jak: Barclays bank HQ, Morgan Stanley, City Corp, Schroders Bank, Bank of America, UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse, Price Waterhouse Cooper i wiele innych.


↑ góra strony/spis treści

Wygoda bezobsługowego użytkowania

Urządzania AIRsteril zostały zaprojektowane do pracy ciągłej, 24h na dobę, przez 365 dni w roku.  Wystarczy włączyć urządzenie do prądu, uruchomić i wrócić do niego dopiero za rok, kiedy wymagana będzie wymiana lampy UV ( raz w roku)


↑ góra strony/spis treści

Jak wybrać optymalne rozwiązanie - różne potrzeby, różne modele urządzenia

Brytyjski producent oferuje różne modele urządzenia, dopasowane do różnych potrzeb i warunków pomieszczenia. Dzięki temu procesy sterylizacji są zoptymalizowane po to, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo. Urządzenie AIRsteril jest przeznaczone do pomieszczeń zamkniętych. Może działać w systemie wolnego przepływu lub ze wspomaganiem wentylatora (pomieszczenia powyżej 20 m2). W ofercie są różne warianty urządzenia, które różnią się wydajnością i (niektóre modele) sposobem działania. Właściwe dobranie modelu urządzenia sprawi, że będzie pracować wydajnie, bezpiecznie i skutecznie zarówno w małych biurach, gabinetach czy toaletach ( od 5m2) jak i w dużych halach czy obiektach przestrzeni publicznej ( pow. 400m2).

Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio wybrać model.  Urządzenie należy dopasować do:

 • powierzchni pomieszczenia
 • wysokości pomieszczenia
 • wentylacji i sposobu wymiany powietrza
 • funkcji pomieszczenia, w którym ma działać
 • intensywności i sposobu użytkowania pomieszczenia

Zbyt mała moc urządzenia może skutkować obniżeniem skuteczności, a z kolei zbyt duża moc może spowodować np. zbędną kumulację ozonu.

W doborze urządzenia  z przyjemnością pomoże nasz zespół:

Regionalni Doradcy Handlowi, Specjaliści produktowi i Biuro Obsługi Klienta

Jak kupić - ceny, kontakt i doradztwo

 

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i dobierzemy odpowiedni wariant urządzenia. 

Zadzwoń lub napisz do nas lub - jeśli wolisz - zostaw nam kontakt do siebie, a my skontaktujemy się z Tobą w dogodnej dla Ciebie formie i terminie.

Tutaj znajdziesz formularz kontaktowy

Dane kontaktowe naszych Przedstawicieli i Specjalistów znajdziesz tutaj

LA_AIRsteril_formularz_kontaktowy

Ceny urządzeń

W zależności od modelu cena urządzenia wynosi od ok. 3 tys. do ok. 8 tys. zł (stan na listopad 2020). Ceny urządzeń są aktualizowane w zależności od kursu walut.  Aktualne szczegóły nt. cen znajdziesz w dziale "Oferta".

 

AIRsteril w magazynie "Business Insider" - artykuł

Magazyn "Business Insider" opublikował artykuł, który porusza jeden z najbardziej palących problemów ostatnich miesięcy - zabezpieczenie ludzi przed koronawirusami. A ściślej rzecz ujmując - jak technologia wspomaga walkę z tym niewidzialnymi wrogami. W artykule przedstawiono technologię AIRsteril

Poniżej znajdziesz fragment publikacji oraz link do pełnej wersji artykułu.  Zapraszamy do lektury 🙂

 

Idealne urządzenie do walki z koronawirusami w pomieszczeniu powinno być proste, skuteczne, szybkie i wydajne. To niemożliwe? Poznajcie AIRsteril - technologię rodem z kosmosu.

Dla Amerykańskiej Agencji Kosmicznej było to jedno z najważniejszych wyzwań ostatniego czasu - jak zabezpieczyć astronautów szykujących się do lotu poza orbitę ziemską, by nie zabrali w kosmos wirusa Covid -19. W przestrzeni kosmicznej, przy obniżonej odporności i braku grawitacji byłby on dla załogi promu kosmicznego śmiertelnie groźny. Dlatego wydłużono czas kwarantanny przed lotem aż do 45 dni i użyto najlepszych znanych metod dezynfekcji.

Newsletter

Jesteś lekarzem lub profesjonalistą
z branży medycznej?
Zobacz nowości
z branży, filmy, gorące informacje
o szkoleniach, webinarach i super ofertach - to wszystko znajdziesz w naszych newsletterach.

Porozmawiajmy o skalero - piaskarce Mectron Combi Touch

Wypełnienie formularz. Skontaktujemy się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Co wybrać? Czy ta opcja jest dla Ciebie?

Szukasz uniwersalnego skalera lub skalero-piaskarki? Nie wiesz co wybrać i czy to się opłaci? Zostaw swoje dane kontaktowe. Odezwie się do Ciebie nasz Specjalista. Doradzi, dobierze rozwiązanie. Jeśli zaproponowana opcja przypadnie Ci do gustu - przywiezie urządzenie do Twojego gabinetu. Zobaczysz na żywo jak działa. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl
 

Chcesz, żeby odezwał się do Ciebie nasz Specjalista?

W tym celu zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli chcesz, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące Twojej praktyki. To ułatwi dobór odpowiedniego rozwiązania. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Przepraszamy za checkboxy. Wiemy, że ich nie lubisz. Chcemy działać zgodnie z prawem dlatego prosimy o ich zaznaczenie. Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzenie Twoich danych osobowych i akceptujesz "Politykę prywatności"

FreshMail.pl