Klinowy Piezoimplant REX. Przełomowe podejście do implantacji w wąskich wyrostkach

Webinar dla lekarzy stomatologów

Poznaj zasady stosowania piezoimplantów REX.

PROWADZĄCY:

LSREX_Vercellotti_001

Prof. Tomaso Vercellotti – wynalazca Piezosurgery oraz współtwórca Piezoimplantu REX – wieloletni praktyk w periodontologii i implantologii.

Tomaso Vercellotti uzyskał dyplom z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Genui w 1979 r. Specjalizował się w odontostomatologii. Obecnie jest profesorem wizytującym w tej renomowanej instytucji.

 • Jest wynalazcą piezoelektrycznego urządzenia do chirurgii kości, autorem pierwszych artykułów naukowo-klinicznych na ten temat oraz współtwórca Piezoimplantu REX.
 • Jest aktywnym członkiem: AO, ICOI, EAO, SIdP oraz międzynarodowym mówcą prezentującym swój postęp technologiczny i wyniki naukowe na spotkaniach branżowych.
 • Jest laureatem nagrody Andi Award od Włoskiego Towarzystwa Stomatologicznego w 2005 roku za zasługi naukowe i kulturowe.

Prof. Tomaso Vercellotti prowadzi prywatną praktykę w Genui we Włoszech, w której specjalizuje się w periodontologii i implantologii.

DATA:

20 listopada 2020 r.

MIEJSCE:

Internet

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

0 zł

FORMULARZ ZAPISU

Klinowy Piezoimplant REX. Przełomowe podejście do implantacji w wąskich wyrostkach.

SZKOLENIE ODWOŁANE

Poznaj zasady stosowania piezoimplantów REX podczas szkolenia i warsztatów praktycznych.

PROWADZĄCY:

LSREX_Rebaudi_001

dr Alberto Rebaudi, praktyk specjalizujący się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, regeneracji kości i periodontologii.

 • Dyplom lekarza medycyny ze specjalizacją ze stomatologii – Uniwersytet w Genui, Włochy. Szkolenie z zakresu ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Istituto Stomatologico Italiano w Mediolanie, Włochy. Obecnie pracuje w Genui, specjalizując się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, regeneracji kości i periodontologii.
 • Jest wykładowcą implantologii i periodontologii na kursach podyplomowych na uniwersytetach we Włoszech i w innych krajach.
 • Od 15 lat jest aktywnie zaangażowany w badania naukowe oraz jest koordynatorem licznych krajowych i międzynarodowych projektów w tym zakresie.
 • Jest autorem patentów.
 • Jest autorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Prowadzi działalność edukacyjną na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
  • Współzałożyciel BioCRA (Biomaterials Clinical Histological Research Association – Stowarzyszenie ds. Badań z zakresu Biomateriałów, Badań Klinicznych i Histologicznych)
  • Współzałożyciel ICOI-Włochy. Delegat Włoch w SENAME (Śródziemnomorskim Stowarzyszeniu Implantologicznym)
  • Socio Fondatore internazionale IPA: (Międzynarodowa Akademia Piezosurgery)
  • Współzałożyciel IPA (Akademia Chirurgii Piezoelektrycznej)
  • Współzałożyciel CAI Academy (Akademia Implantologii Wspomaganej Komputerowo)
  • Honorowy członek Model Guide Academy (Akademii Nawigacji Modelowej)

DATA:

23 października 2020 r.

MIEJSCE:

Warszawa, Hotel InterContinental

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

2 290 zł

FORMULARZ ZAPISU

PRF w medycynie estetycznej

Wykład i warsztat dla lekarzy stomatologów

Poznaj zasady stosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w zabiegach medycyny estetycznej podczas warsztatów praktycznych z pacjentami.

PROWADZĄCY:

 

LSPRF_dabrowska_prowadzacy_001

 

Lekarz stomatolog  Magda Dąbrowska – praktyk medycyny estetycznej.

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Stypendystka Oregon State University USA, w laboratoriach firmy Ultradent gdzie uzyskała tytuł Key University Educator (tutor przygotowujący nauczycieli uniwersyteckich) w zakresie materiałoznawstwa stomatologicznego i systemów wiążących.

Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej z wykorzystaniem laseroterapii, regenerację skóry z zastosowaniem preparatów farmaceutycznych oraz preparatów PRF – podawanych metodą mezoterapii igłowej.

Prowadzi kursy, między innymi z zakresu mezoterapii igłowej oraz stosowania PRF.

DATA:

29 sierpnia 2020 r.

MIEJSCE:

Wrocław

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

2 490 zł

FORMULARZ ZAPISU

Usta - rewitalizacja i modelowanie z zastosowaniem Cleopatra Technique™

Wykład i warsztat praktyczny z pacjentami

Poznaj zasady stosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w zabiegach medycyny estetycznej podczas warsztatów praktycznych z pacjentami.

PROWADZĄCY:

dr Cleopatra Nacopoulos

dr Cleopatra Nacopoulos BSC, DDS, MSC, PHD – wieloletni praktyk medycyny estetycznej.

Wykładowca na licznych konferencjach oraz uczestnik wielu praktycznych kursów dotyczących implantów, czynników wzrostu oraz estetyki twarzy. Opublikowała wiele prac naukowych związanych z obszarem jej zainteresowań tj. wykorzystaniem PRF, implantów oraz technik laserowych.

Prezes HELSOLA (Hellenic Society for Oral Laser Applications), WAUPS Grecja i WAUPS Aesthetica. Przedstawiciel Hellenic Dental Association. Prowadzi prywatną praktykę w Atenach i Tripoli w Grecji.

Wieloletni praktyk periodontologii, implantologii mikrochirurgii, zabiegów laserowych i zabiegów estetyki twarzy.

Więcej na stronie: https://cleopatra-technique.com/

DATA:

29 lutego 2020 r.

MIEJSCE:

Warszawa

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

3 500 zł

FORMULARZ ZAPISU

PRF w medycynie estetycznej

Wykład i warsztat dla lekarzy stomatologów

Poznaj zasady stosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w zabiegach medycyny estetycznej podczas warsztatów praktycznych z pacjentami.

PROWADZĄCY:

LSPRF_dabrowska_prowadzacy_001

 

Lekarz stomatolog  Magda Dąbrowska – praktyk medycyny estetycznej.

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Stypendystka Oregon State University USA, w laboratoriach firmy Ultradent gdzie uzyskała tytuł Key University Educator (tutor przygotowujący nauczycieli uniwersyteckich) w zakresie materiałoznawstwa stomatologicznego i systemów wiążących.

Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej z wykorzystaniem laseroterapii, regenerację skóry z zastosowaniem preparatów farmaceutycznych oraz preparatów PRF – podawanych metodą mezoterapii igłowej.

Prowadzi kursy, między innymi z zakresu mezoterapii igłowej oraz stosowania PRF.

DATA:

20 marca 2020 r.

MIEJSCE:

Wrocław

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

2 490 zł

FORMULARZ ZAPISU