Piezochirurgia - zaawansowane zabiegi rekonstrukcji wyrostka zębodołowego

Bezpłatny webinar nr 2. Dr P. Majewski

Zapraszamy na bezpłatny webinar: "Piezochirurgia w zaawansowanych zabiegach rekonstrukcyjnych wyrostka zębodołowego"

PROWADZĄCY:

LS_Majewski_webinar_opis_prowadzacego_01

Dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA – Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych
twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems.

DATA:

10 czerwca 2021 r.

MIEJSCE:

Internet

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

0 zł

FORMULARZ ZAPISU

Klinowy Piezoimplant REX. Przełomowe podejście do implantacji w wąskich wyrostkach

Webinar dla lekarzy stomatologów

Poznaj zasady stosowania Piezoimplantów REX.

PROWADZĄCY:

LSREX_Rebaudi_001

 

dr Alberto Rebaudi, praktyk specjalizujący się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, regeneracji kości i periodontologii.

 • Dyplom lekarza medycyny ze specjalizacją ze stomatologii – Uniwersytet w Genui, Włochy. Szkolenie z zakresu ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Istituto Stomatologico Italiano w Mediolanie, Włochy. Obecnie pracuje w Genui, specjalizując się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, regeneracji kości i periodontologii.
 • Jest wykładowcą implantologii i periodontologii na kursach podyplomowych na uniwersytetach we Włoszech i w innych krajach.
 • Od 15 lat jest aktywnie zaangażowany w badania naukowe oraz jest koordynatorem licznych krajowych i międzynarodowych projektów w tym zakresie.
 • Jest autorem patentów.
 • Jest autorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Prowadzi działalność edukacyjną na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
  • Współzałożyciel BioCRA (Biomaterials Clinical Histological Research Association – Stowarzyszenie ds. Badań z zakresu Biomateriałów, Badań Klinicznych i Histologicznych)
  • Współzałożyciel ICOI-Włochy. Delegat Włoch w SENAME (Śródziemnomorskim Stowarzyszeniu Implantologicznym)
  • Socio Fondatore internazionale IPA: (Międzynarodowa Akademia Piezosurgery)
  • Współzałożyciel IPA (Akademia Chirurgii Piezoelektrycznej)
  • Współzałożyciel CAI Academy (Akademia Implantologii Wspomaganej Komputerowo)
  • Honorowy członek Model Guide Academy (Akademii Nawigacji Modelowej)

DATA:

21 maja 2021 r.

MIEJSCE:

Internet

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

0 zł

FORMULARZ ZAPISU

Piezochirurgia - przeszczepy bloków kostnych. Piotr Majewski. Webinar

Bezpłatny cykl webinarów dla lekarzy stomatologów

Zapraszamy na bezpłatny webinar "Piezochirurgia - przeszczepy bloków kostnych." Prowadzący: Piotr Majewski.

PROWADZĄCY:

LS_Majewski_webinar_opis_prowadzacego_01

Dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992 r). Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie, przez kolejne trzy lata, asystent w Pracowni Chirurgii Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA – Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy. Od roku 2013 wykładowca na New York University, College of Dentistry (NYUCD), w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie implantologii. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu badań dotyczących problematyki jakości struktur kostnych
twarzoczaszki oraz wpływu rodzaju powierzchni wszczepów na sposób ich obciążania konstrukcjami protetycznymi.

Członek różnych organizacji i stowarzyszeń: OSIS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – OSIS (członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO, Międzynarodowej Akademii Piezochirurgii i Polskiego Stowarzyszenia Periodontologicznego. Redaktor działu implantologii w Journal of Dentistry, czasopisma Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Dental and Medical Problems.

Ponad 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach. Udział w wielu projektach badawczych, krajowych i zagranicznych. m.in. dotyczących wpływu modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów.
Od 11 prowadzi kursy podyplomowe w ramach działaności Pracowni Implantologii CM UJ oraz Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) z zakresu zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach.

Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA, Taiwan, Tajlandia) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

DATA:

13 maja 2021 r.

MIEJSCE:

Internet

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

0 zł

FORMULARZ ZAPISU

Nowa technika preparacji kości w chirurgii stomatologicznej

Webinar dla lekarzy stomatologów

Poznaj synergię technologii Magnetic Mallet.

PROWADZĄCY:

LSMallet_Baldi_prowadzacy_001

prof. Domenico Baldi – wieloletni praktyk z protetyki i implantologii.

Ukończył studia medyczne (M.D.) w 1987 roku i stomatologiczne (D.D.S.) w 1990 roku na Uniwersytecie w Genui. Uzyskał specjalizację z implantologii na Uniwersytecie w Pizie (Pisa School of Medicine) w 1998 roku.

Adiunkt Uniwersytetu w Genui. Profesor Protetyki i Implantologii na kursach międzynarodowych „International Master” Uniwerytetu w Genui oraz profesor na kursach specjalizacyjnych Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

 • Autor naukowych publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego QDT-Quintessence, Edycja Włoska.
 • Wykładowca Międzynarodowy.
 • Członek towarzystw: SIOPI (Italian Society for Implantology and Prosthodontics), EAO.
 • Były Prezydent International Piezo Surgery Academy.
 • Aktywny członek założyciel International Piezo Surgery Academy.
 • Honorowy członek Societăţii Române de Protetică Dentară si Maxilo-Facială (SRPDMF).

Prowadzi prywatną praktykę w Genui, Włochy

 

DATA:

09 kwietnia 2021 r.

MIEJSCE:

Internet

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

0 zł

FORMULARZ ZAPISU

Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne

Wykład i warsztat praktyczny na preparatach zwierzęcych

Dowiedz się jak skrócić czas leczenia ortodontycznego z 2 lat do nawet 6-8 miesięcy. Poznaj minimalnie inwazyjne techniki piezochirurgiczne i przećwicz je na warsztatach.

PROWADZĄCY:

LSKortykotomia_chomik_prowadzacy_001

Dr n. med. Piotr Chomik, specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej.

Absolwent Akademii Medycznejw Gdańsku. Zdobywał doświadczenie w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach chirurgii szczękowo – twarzoweji stomatologicznej,m.in. w Austrii, Niemczech, Meksyku, USA.

Wykładowca podczas licznych krajowychi zagranicznych kongresówi kursów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Współtwórca kliniki stomatologicznej Noir DentalClinic w Gdańsku.

Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu wrodzonych wad twarzoczaszki, zajmuje się również chirurgią rekonstrukcyjną i regeneracyjną jamy ustnej.

DATA:

27 lutego 2021 r.

MIEJSCE:

Gdańsk, Hotel Puro

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

2 390 zł

FORMULARZ ZAPISU