Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne

Wykład i warsztat praktyczny na preparatach zwierzęcych

Dowiedz się jak skrócić czas leczenia ortodontycznego z 2 lat do nawet 6-8 miesięcy. Poznaj minimalnie inwazyjne techniki piezochirurgiczne i przećwicz je na warsztatach.

PROWADZĄCY:

DATA:

07 października 2023 r.

MIEJSCE:

Kraków

OPŁATA ZA UDZIAŁ:

3 100 zł

Obowiązuje do 3.09.2023

FORMULARZ ZAPISU